0

Naaranlahteen suunnitteilla päiväkoti – yksityinen päiväkoti voisi aloittaa Naaranlahden vanhalla koululla jo alkuvuodesta

Kesälahdentien varrella sijaitsevalle Naaranlahden vanhalle koululle suunnitellaan yksityisen päiväkodin perustamista.
Päiväkotia pitäisi kesälahtelaisen Anne Lindeberg-Piiroisen yritys, Mäntyniemen Ikihonka Oy. Yritys pyörittää tällä hetkellä jo Päiväkoti Siilinpiiloa Kiteellä Ruppovaaran koululla.
Päiväkodin perustamista on suunniteltu ja kartoitettu yhteistyössä paikallisten kanssa. Lindeberg-Piiroinen sekä Punkaharjun Vaaran kylällä asuva kahden lapsen äiti Eiju Paajanen kertovat, että asia on kartoitusvaiheessa edelleen ja mahdollisuudesta halutaan nyt viestiä laajemmalle joukolle.
Naaranlahteen sijoittuva päiväkoti toisi alueen perheille lasten hoitopaikan merkittävästi lähemmäksi koteja.
– Tällä hetkellä esimerkiksi meidän perheessä lapset ovat päivähoidossa Punkaharjun keskustassa. Lasten hoitoon viemiseen ja sieltä hakemiseen noin pari tuntia päivässä, Paajanen havainnollistaa.

Päiväkodin perustamiseen on laadittu selkeät askelmerkit ja selvitetty ehdot millä se pyörisi kannattavasti.
Naaranlahden koulu on matkailuyrittäjä Janne Hännisen omistuksessa. Lindeberg-Piiroinen kertoo, että hänen yrityksensä vuokraisi tilat Hänniseltä.
Päiväkoti tulisi työllistämään yhden lastentarhaopettajan, yhden lastenhoitajan sekä sekä yhden päiväkotiapulaisen.
Minimissään toiminta edellyttää kahdeksaa kokopäiväisesti hoidettavaa lasta. Lapsia voi olla myös osa-aikaisesti hoidossa – kunhan minimiksi asetettu tuntimäärä kokonaisuudessaan vaan täyttyy.
– Nyt kartoitetaan hoitopaikoista kiinnostuneita perheitä. Perustamisprosessi voidaan aloittaa virallisesti heti, kun minimimäärä on koossa, Lindeberg-Piiroinen sanoo.
– Tavoitteena on, että uusi päiväkoti aloittaisi toimintansa ensi vuoden alkupuolella. Perustamiseen liittyvä viranomaisprosessi vaatii oman aikansa, arviolta joitain viikkoja, Lindeberg-Piiroinen jatkaa.

Päiväkoti pystyisi tarjoamaan hoitoa aamusta alkuiltaan saakka. Toiminta-aika voisi olla esimerkiksi 06.30-17.30.
Koska kyseessä olisi verrattain pieni yksikkö, perheet pystyivät myös vaikuttamaan aukioloihin.
– Yöaikaista hoitoa ei kuitenkaan pystytä tarjoamaan.
Päiväkodin toiminta mahdollistaisi myös muita palveluita kylälle. Paikalle voitaisiin järjestää myös iltapäivähoitoa esi- ja alakouluikäisille.
– Lisäksi pystyttäisiin toteuttamaan myös ikäihmisille suunnattua päivätoimintaa, Lindeberg-Piiroinen sanoo.

Toimintaan halutaan innostaa erityisesti Naaranlahden lähialueen perheitä.
Se kuitenkin todetaan, ettei rajoja tai hoitoon ottoalueita ole kuitenkaan asetettu. Päiväkotiin voi tulla myös lapsia esimerkiksi Punkaharjun keskustastakin.
Kesälahden rajakin on lähellä. Kiteen kaupungin kanssa ei tosin mahdollisuudesta ole vielä ehditty keskustelemaan.
– Jos esimerkiksi työmatka taittuu Kesälahdentien kautta, olisi Naaranlahti sijainniltaan hyvä. Puitteiden puolesta olisi tarjolla hieno luontomiljöö ja kohtuulliset ryhmäkoot lapsille.
Lindeberg-Piiroinen jatkaa, että hänen yrityksensä toiminnassa korostuu luonnonläheinen ajattelu- ja toimintatapa.
Yritys sai hiljattain Green Care -laatusertifikaatin Green Care Finland ry:ltä. Se on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvaa palvelutoimintaa.

Perheille hoitopaikka kustantaisi käytännössä saman verran kuin kunnallisessa päivähoidossa käyminen. Palvelun käyttöön voisi hyödyntää yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä.
Palveluseteli on ollut käytössä Savonlinnassa vuodesta 2016 lähtien. Sillä tuetaan yksityistä päiväkotihoitoa niin, että perhe voi halutessaan valita kunnallisen päiväkotihoidon sijaan yksityisen päiväkotihoidon.
Savonlinnassa palveluseteliin ovat oikeutettuja varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevat lapset, joiden hoidon tarve johtuu huoltajien työstä tai opiskelusta.
– Asiasta on keskusteltu esimerkiksi varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairasen kanssa ja sivistystoimessa ollaan tietoisia projektista.

Yksityisiä päiväkoteja Savonlinnan alueella toimii jo nyt. Uutta Naaranlahden päiväkodissa on se, että yksityinen päiväkoti perustettaisiin selkeästi haja-asutusalueelle.
Paikallisten arjen helpottamisen lisäksi taustalla on myös halua pitää myös kylät elävinä ja kehittää seutukuntaa.
– Jos kylällä on tarjolla palveluita, on se esimerkiksi uusien asukkaidenkin näkökulmasta houkuttelevampi asuinpaikka, Lindeberg-Piiroinen toteaa.
– Jos kysyntää on, voidaan vastaavaa konseptia viedä myös muille kylille, Lindeberg-Piiroinen jatkaa.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...