0

Sosterin hallitus esittää talousarviomuutosta – sopeuttamistoimet ovat Sosterissa käynnissä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin hallitus kokoontui tiistaina, ja hallitus käsitteli talousarviomuutosta kuluvalle vuodelle.

Hallitus tutustui kokouksessaan Sosterin vuoden 2018 talousarvion toteutumaan ja koko vuoden toteumaennusteeseen. Talousarvion 2018 menojen ylitysennuste on noin 5 miljoonaa euroa. Ennuste on laadittu elokuun 2018 toteuman perusteella.

Sosteri on sopeuttanut talouttaan kuluvan vuoden aikana yhteensä miljoonalla eurolla. Tulokset on saatu useilla eri toimenpiteillä.

– Lomapalkkavelkaa on saatu vähenemään ja lomarahoja on vaihdettu vapaisiin. Käyttötalouden kustannuksia on eri toimialoilla pystytty pienentämään useilla sadoilla tuhansilla euroilla, mikä käytännössä tarkoittaa, että erilaisia pienhankintoja, investointeja ja remontteja on jätetty tekemättä jos se vain on ollut mahdollista palvelutuotantoa vaarantamatta, hallintojohtaja Saara Pesonen kertoo meneillään olevista sopeuttamistoimista.

– Kaikkia avoimiksi tulleita työtehtäviä ei ole täytetty, ja luvan paikan täyttämiseen saa vain johtoryhmän päätöksellä. Tätä, kuten koko talouden tasapainottamista käsitellään johtoryhmässä viikoittain, Pesonen lisää.

Talousarvio on ylittymässä sosiaalipalvelujen tulosalueella. Tulosalueella ylityspaineita on kotihoidon henkilöstökustannuksissa ja hoitotarvikkeissa, palveluasumisen ostoissa, lastensuojelussa perhekodeissa ja perhehoidossa sekä vammaispalveluissa henkilökohtaisessa avussa ja asumispalveluissa.

– Palvelut, joissa määrärahaylitykset toteutuvat, perustuvat suurelta osin laissa määrättyyn asiakkaan subjektiiviseen oikeuteen saada palvelua. Tässä on tärkeää, että mennään lain ja pykälien mukaan, kuten valvovat viranomaiset edellyttävät, kokouksen puheenjohtaja Ari Silvennoinen sanoi.

Ennusteen mukaan tulosalueista perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja tukipalvelut pysyvät talousarviossa. Talousarvio alittuu kuljetuspalveluissa ja toimeentulotuessa. Henkilöstökulut ovat tasapainossa.

Parhaillaan selvitetään myös erilaisia palvelun tuottamisen tapoja paremman kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

– Valmius tehdä nopeitakin muutoksia toimintatapoihin on olemassa, Pesonen sanoo.

Kuntayhtymähallitus käsitteli talousarviomuutoksen ja päätti esittää sitä kuntayhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Sosterin valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 7.11.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...