0

Sosteri selvittää kotihoidon asiakastyytyväisyyttä – kysely tehdään lokakuussa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin kotihoito tekee asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä. Kysely toteutetaan lokakuussa.

Sosterin kotihoito kartoitti kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa hoitoon kyselyllä edellisen kerran kaksi vuotta sitten syksyllä. Tuolloin asiakkaat antoivat hyvää palautetta, sillä asteikolla 1–5 asiakkaat koko kyselyn keskiarvoksi tuli 4,61. Kehitettävääkin silti löytyi, tämä tuli esille etenkin avopalautteissa.

– Edellisen tutkimuksen vastauksista tuli ilmi, että asiakkaat arvostavat kotihoidon tarjoamaa mahdollisuutta asua kotona turvallisesti. Toisaalta asiakkailta tuli palautetta myös hoitajien kiireestä ja vaihtuvuudesta, kotihoidon päällikkö Minna Laurio Sosterista arvioi kahden vuoden takaisia tuloksia.

– Haluamme kotihoidossa jälleen kuulla, mitä mieltä asiakkaat ovat saamastaan hoidosta kotihoidossa ja teemme lokakuun puolivälissä asiakastyytyväisyystutkimuksen. Kotihoidon toimintasuunnitelmaan on myös kirjattu, että asiakkailta kerätään palautetta kahden vuoden välien, Laurio kertoo.

Kyselylomake tuodaan jokaiselle asiakkaalle kotiin kotihoidon hoitajan mukana ja vastausaikaa on lokakuun loppuun asti

Asiakkaan toivotaan itse vastaavan kyselyyn ja jos asiakas tarvitsee apua tutkimuslomakkeen täyttämisessä, niin kotihoidossa toivotaan, että läheiset ja omaiset auttavat lomakkeen täytössä.

– Kyselylomakkeita tullaan lähettämään noin 850 kotihoidon asiakkaalle ja palaute on meille ensiarvoisen tärkeää toimintojen kehittämisen näkökulmasta. Kaksi vuotta sitten vastausprosentti oli 55 ja toivomme, että tänä vuonna saamme vastausprosentin vielä entisestään nousemaan, Laurio toteaa.

Edellisen tutkimuksen tulokset annettiin tiedoksi asiakkaille ja kotihoidon asiakkaiden omaisille järjestettiin myös kyselyn tulosten pohjalta omaisten illat.

– Hoitajien vaihtuvuus on Sosterissa tunnistettu myös viime kevään kotihoidon vertaiskehittämisessä, jossa ulkopuolinen taho arvioi Sosterin kotihoitoa ja tätä on pyritty määrätietoisella kehittämistyöllä parantamaan tämän syksyn aikana.

– Työ jatkuu edelleen. Kotihoidossa arvostetaan asiakkaan antamaa palautetta, joten toivon että asiakkaat ja omaiset tuovat kehittämiskohteet esille, mutta kertovat myös hyvistä ja toimivista käytännöistä kotihoidossa. Kyselyyn vastataan nimettömänä, joten kenenkään henkilöllisyys ei tutkimuksessa tule esille, Laurio sanoo.

Kommentteja aiheesta “Sosteri selvittää kotihoidon asiakastyytyväisyyttä – kysely tehdään lokakuussa

  • 8.10.2018 at 07:47
    Permalink

    Sähköisesti palautteen / kyselyyn vastaaminen mahdollistaisi suuremman palaute prosentin kuin edellinen 55 %.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...