0

Puruveden suojeluun uusi EU-miljoonahanke – metsätalouden vesiensuojeluun kehitetään luonnonmukaisia menetelmiä, Puruvesi on ainoa kohde Suomesta kahdentoista maan yhteishankkeessa

Puruvesi on päässyt ainoana kohdealueena Suomesta mukaan EU:n uuteen Operandum-hankkeeseen, johon osallistuu yhteensä 12 maata. Nelivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää luonnonmukaisia metsätalouden vesiensuojelun menetelmiä.
Operandumin kokonaisbudjetti on 12,7 miljoonaa euroa. Suomesta mukana ovat Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus (Luke), joiden yhteinen osuus on 1,4 miljoonaa euroa.
– Puruvesi on Suomesta ainoa demonstraatioalue, jossa menetelmiä on tarkoitus testata. Puruveden kaltaisia luonnonlaboratorioita on seitsemässä maassa, kertoo tutkimusprofessori Leena Finér Luonnonvarakeskuksen Joensuun yksiköstä.

Operandum käynnistyi heinäkuun alussa, mutta työ on vielä suunnitteluvaiheessa.
Hankkeen tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja toteutuksesta keskustellaan yhteistyökumppanien kanssa lokakuun puolivälin tienoilla Punkaharjulla.
Koko hanketta koordinoi Bolognan yliopisto Italiassa.
Suomessa hankkeen kaikki toiminta keskittyy Puruvedelle, joten luvassa on merkittävä uusi panostus vesiensuojeluun jo käynnissä olevan Freshabit IP -hankkeen lisäksi.
Leena Finérin mukaan Operandumissa pyritään kehittämään menetelmiä, joilla vesistöjen riskikuormituskohteet valuma-alueilla pystytään tunnistamaan nykyistä paremmin.
– Tunnistettaisiin alueet ja kohteet, mistä ravinteet lähtevät liikkeelle ja voidaan sitten sijoittaa vesiensuojelurakenteet mahdollisimman tehokkaisiin paikkoihin, tiivistää professori.
Vesiensuojelussa hyödynnetään pitkälti perinteisiä rakenteita laskeutusaltaista ja padoista kosteikkoihin.
Suunnittelun apuvälineiksi kehitetään erilaisia tietojärjestelmiä. Puruveden Freshabit-hankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.
– Tavoitteena on, että ennen toimenpiteitä mietittäisiin niiden toimivuus ja teho ennakkoon mahdollisimman tarkasti. Prosessiin tuodaan uusinta tutkimustietoa.
Riittävän ennakkotiedon myötä olisi Leena Finérin mukaan voitu välttää esimerkiksi Puruveden Hevossalon lannoitushankkeesta taannoin syntynyt kohu.

Ilmatieteen laitos pyrkii Finérin mukaan kehittämään muun muassa satelliittihavaintoihin perustuvia seurantamenetelmiä. Myös taloudellisen puolen tutkimusta sisältyy hankkeeseen.
Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisten äänten kuuluville saamiseen ja osallistamiseen. Ammattitoimijoiden lisäksi mukaan on tarkoitus saada maanomistajia, vapaaehtoisjärjestöjä ja tavallisia kansalaisia. Paikallista edustusta on myös lokakuun suunnittelukokouksessa.
– Siellä määritellään tarkemmin, mitä ruvetaan tekemään ja millä esimerkkialueilla suunnittelutyökaluja aletaan testata.

Pro Puruvesi ry. ei ole virallisena toimijana Operandum-hankkeessa, mutta yhdistys on kutsuttu mukaan suunnittelukokoukseen.
– Pro Puruvesi on hankkeessa yksi avustava ja tukeva osapuoli, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Jantunen.
Jantusen mukaan Puruveden pääsy mukaan Operandumiin on taas yksi osoitus siitä, että Freshabitin myötä Puruvesi on noussut valtakunnallisen ja nyt myös kansainvälisen kiinnostuksen ja arvostuksen kohteeksi.
– EU-hankkeet tuovat Puruvedelle resursseja, jollaisista ei vielä viisi vuotta sitten olisi voitu kuvitellakaan.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...