0

Kerimäen Louhen entistä kaatopaikkaa tutkittiin – ei merkittäviä haittoja ympäristölle

Kerimäen Louhen entisen kaatopaikan alueen tutkimukset ovat valmistuneet. Niissä ei havaittu merkittäviä haittoja ympäristölle. Vanhasta kaatopaikka- ja hajottamoalueesta ei näyttäisi aiheutuvan merkittäviä ympäristö- tai terveysriskejä, eikä vaikutuksia pohjaveden laatuun Keplakon pohjavesialueella.

Maaperää, pohja- ja pintavettä tutkittiin tämän vuoden heinäkuussa. Tavoitteena oli perata alueesta aiheutuvia ympäristöriskejä ja selvittää kunnostustarpeita.

Selvitys liittyi Pirkanmaan ely-keskuksen koordinoimaan valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyöhön, ja sen teki Pöyry Finland Oy.

Tutkimuskohde sijaitsee Keplakon taajaman eteläpuolella. Alueella on ollut Kerimäen kunnan ylläpitämä kaatopaikka, ja se on ollut käytössä vuosina 1973-1984.

Kaatopaikka-alueella tiiviiden peittorakennekerrosten alapuolella jätetäyttökerroksessa havaittiin joissakin paikoin kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia.

Tutkimusraportti menee Etelä-Savon ely-keskukselle. Se antaa myöhemmin lausunnon tutkimuksista, tutkimusten johtopäätöksistä ja mahdollisista jatkotoimenpidetarpeista.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...