0

Huolehditaan puukaupan kilpailusta – Etelä-Savon puukaupassa on tulossa jälleen ennätysvuosi

Etelä-Savon puukaupassa on tulossa jälleen ennätysvuosi. Markkinatalouden lainalaisuuksien mukaisesti puun hinta on noussut kysynnän kasvaessa. Kuitupuusta on paras maksukyky, mutta hinnan nousu on kohdentunut tukkipuuhun.
Sellutehtaat tahkoavat kuitupuun jalostuksella ennätyksellistä tulosta. Teollisuus saa jokaisesta kuitupuukuutiosta voittoa enemmän kuin metsänomistaja hankintakaupalla tienvarressa. Yhtenä syynä tähän tilanteeseen on kolmen suuren ostajan noin 80 prosentin markkinaosuudella hallinnassa oleva kotimaan kuitupuumarkkina. Hinta on helppo pitää aisoissa, kun ostajia ei ole kymmenittäin kuten tukkipuumarkkinoilla valtakunnassa.
Puun kysynnän kasvavassa ostajien epävarmuus omien hinnastojensa riittävyydestä ja aidossa kilpailutilanteessa on lisännyt kilpailua rajoittavien sopimusten ja suorien kauppojen tarjontaa yhä useammalle metsänomistajalle.
Ostajien tavoitteena on asiakkuussuhde, jonka pelisääntöihin puukaupan kilpailuttaminen ei kuulu. Metsänomistajan puuvaranto halutaan korvamerkitä vain kyseisen ostajan tarpeisiin.
Kolmen suuren ostajan tarjoama sopimusasiakkuus kuulostaa terminä hienolta, mutta isossa kuvassa sillä on hyvin negatiivinen vaikutus kaikille metsänomistajille tärkeään puukaupan kilpailuun. Jos riittävän moni metsänomistaja sitoutuisi myymään aina samalle ostajalle puunsa, niin puun hinnan nousulle ei olisi edellytyksiä. ¨
Tämä onkin yhteistyösopimusten tavoite. Vanhaa ostajien aikanaan tekemää ”savujakoa” ei kannata rakentaa uudelleen vapaaehtoisesti. Erityisesti kuitupuun alhaisen hinnan jäädyttämiseksi ollaan valmiita tekemään monenlaisia temppuja.
Metsänomistajat pystyvät vaikuttamaan markkinoilla muodostuvaan puun hintaan huolehtimalla oman puukauppansa kilpailuttamisesta. Puun hintakehitys muodostuu jokaisen yksittäisen puukaupan kautta.
Puukauppansa kilpailuttava metsänomistaja huolehtii ja kantaa vastuuta kaikkien metsänomistajien puolesta puun hinnasta. Puun hintaa hämärtävien bonusten, tuplabonusten, takuuhintojen ja erilaisten kytkykauppojen hyöty hukkuu helposti ilman kilpailua myytävään alhaisempaan puun hintaan tai katkonnan epäonnistumiseen. Tukkipinossa olevan pöllin hinta on noin 3,5 -kertainen kuitupinossa olevaan verrattuna.
Metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluiden ydintuote on toimeksiantokauppa. Toimeksiannolla myytävä puuerä kilpailutetaan aidosti ja avoimesti kaikkien alueen puunostajien kesken.
Tarjousvertailussa hinnan lisäksi otetaan huomioon puun katkontaennuste. Toimeksiannolla puun myyminen on helppo, turvallinen ja tuottoisa tapa tehdä puukauppaa. Toimeksiannon allekirjoitus riittää. Näin puukaupassa toimiikin jo lähes 40 prosenttia yksityismetsänomistajista, jotka kantavat ison vastuun puun hintatasosta.

Petri Pajunen
johtaja
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo

Kirjoita Puruveteen!
Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.
Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Kirjoita sähköpostilla uutiset@puruvesi.net tai kirjepostilla Puruvesi/Lukijan mielipide, Kauppatie 24, 58500 Punkaharju.

Tekstaa Puruveteen!
Kirjoita mielipiteesi napakasti tekstiviestinä!
Lähetä viesti numeroon 13540, kirjoita viestin eteen tunnus PU SANO.
Viestin hinta 1,10 euroa.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...