0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri ja Tekonivelsairaala Coxa ovat sopineet yhteistyöstä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri ja tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala Coxa selvittävät yhteistyössä tekonivelkirurgian toimintojen turvaamista Savonlinnassa. Yhteistyön tavoitteena on erikoissairaanhoidon ja päivystyksen turvaaminen Savonlinnan keskussairaalassa sekä laadukkaan tekonivelkirurgian tarjoaminen koko Itä-Suomen alueella. Sosterin hallitus hyväksyi tänään asiaa koskevan aiesopimuksen.

Vuoden alussa voimaan tullut keskittämisasetus säätää minimimääristä tietyille leikkauksille. Esimerkiksi tekonivelten kohdalla määrä on vähintään noin 600 leikkausta vuodessa. Savonlinnan keskussairaalassa leikataan tällä hetkellä hieman alle 300 tekoniveltä vuosittain.

– Tällä yhteistyöllä pyrimme molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, joka samalla turvaa kirurgian toiminnan ja päivystyspalvelut Savonlinnassa. Päivystyspalvelut täällä ovat välttämättömät, jotta alueen asukkaat saavat tasaveroiset ja oikea-aikaiset palvelut, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.
Savonlinnan keskussairaalan sijainti vesistöjen keskellä on erityinen. Sairaalaa ympäröivät vesi ja saaristo, ja matkat muihin päivystäviin sairaaloihin ovat pitkät, 110–160 kilometriä.

– Syntynyt yhteistyö on jopa valtakunnallisesti aivan uudenlainen avaus, joka toteutuessaan säilyttää sairaalatoiminnan pitkälle tulevaisuuteen ja vahvistaa alueen elinvoimaa, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

– Savonlinna on toimintavalmiuksiltaan ja sijainniltaan Coxalle mielenkiintoinen kohde. Uskomme voivamme olla avuksi, jotta keskittämisasetuksen yhteydessä tekonivelkirurgialle asetetut tavoitteet saadaan toteutettua. Meille tulee myös kasvavassa määrin potilaita vapaan hoitopaikan valinnan perusteella ympäri Suomen ja toiminta Savonlinnassa mahdollistaisi itäsuomalaisille potilaillemme laadukkaat palvelumme lyhyemmällä matkustamisella, Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen kertoo.

Aiesopimuksella sitoudutaan Sosterin ja Coxan väliseen hyvään yhteistyöhön, jolla tähdätään yhteiseen toimintamalliin Savonlinnassa. Toimintamallin muodot ovat vielä avoimet ja niistä kerrotaan lisää syksyn edetessä.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...