0

Lannoitus ja järvet vaikea yhtälö

Lannoitteiden levittäminen helikopterilla keskellä kirkkainta Puruvettä olevaan saareen tuntuu näinä vesiensuojelun aktiiviaikoina perin oudolta toimenpiteeltä.
Julkisuuteen noussut Hevossalon metsälannoitushanke on kuitenkin lähtökohtaisesti lain vapaasti sallimaa metsien hoitoa, josta ei tarvitse edes ilmoittaa viranomaisille. Puruveden kohdalla Natura aiheuttaa kuitenkin poikkeuksen: suojeltua niukkaravinteista järviluontoa ei saa millään toiminnalla merkittävästi heikentää.
Valtio tukee Kemeralla vain metsien terveyslannoituksia, mikä on eri asia kuin Hevossalon tapauksessa kyseessä oleva kasvatuslannoitus. Kasvatuslannoitteilla haetaan parempaa metsän tuottoa, mikä on metsänomistajan oikeus. Toisaalta kasvatuslannoitteet sisältävät myös enemmän vesiä rehevöittäviä typpeä ja fosforia. On vaikea kuvitella, ettei saareen levitettävistä ravinteista osa päätyisi aikaa myöten järveen.
Etelä-Savon ely-keskus arvioi nyt Hevossalon hankkeen mahdolliset Natura-vaikutukset tapauskohtaisesti, mutta on jo selvää että lannoitteiden käyttö arvojärvien vaikutuspiirissä kaipaa tarkempaa arvokeskustelua. Suosituksia toteutustavoista on olemassa, mutta Puruveden kaltaisten järvien turvaamisessa tiukan talousajattelun soisi joustavan yhteisvastuun nimissä.
Joitakin vuosia sitten Puruveden valuma-alueella olevan Hummonjärven rannoilla tehtiin pintavalutuskenttää ravinnekuorman hillitsemiseksi ja vieressä perattiin samaan aikaan vanhoja metsäojia rannan tuntumaan asti.
Molempia laillisia hommia tehtiin valtion tukemana ja metsäkeskuksen ohjauksessa. Eiköhän tällaisista ristivedoista pitäisi jo päästä kokonaisuuden hallintaan.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...