0

Uudistus siirtyy, valmistelu jatkuu

Maakunta- ja sote-uudistuksen aloitus siirtyy vuodella eteenpäin, vuoden 2021 alkuun. Uudistuksen valmistelu Etelä-Savossa ja muissa maakunnissa jatkuu aiempien linjausten mukaisesti. Olimme Etelä-Savossa valmistautuneet uuden maakunnan käynnistymiseen hallituksen aiemman suunnitelman mukaisesti jo vuoden 2020 alusta. Tätä työtä on tehty hyvässä yhteistyön hengessä ja koko maakunnan voimin jo parin vuoden ajan.
Hallituksen suunnitteleman uuden aikataulun on viimeinkin pidettävä. Maakuntien valmistelijat tarvitsevat nyt työrauhan. Jatkuva epävarmuus ja päätösten ennakoimattomuus heikentävät luottamusta ja sitoutumista uudistukseen. On välttämätöntä, että eduskunta hyväksyy lait hallituksen suunnitelman mukaisesti ensi syksyn aikana, jotta uuden maakunnan väliaikaishallinto voi aloittaa ensi vuoden alusta ja maakuntavaalit pitää toukokuussa 2019.

Tämän aikataulun mukaan uuden maakunnan ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto, voisi aloittaa ensi vuoden elokuun alussa. Näin olisi riittävästi aikaa päättää uuden maakunnan keskeisistä asioista, kuten maakuntastrategiasta, organisaatiosta, palveluista ja nimetä henkilöstö uuteen maakuntaan. Tärkein, eli uuden Etelä-Savon maakunnan palvelutuotanto alkaisi vuoden 2021 alusta.
Uudistuksen siirtyessä vuodella eteenpäin on valmisteluun käytettävissä enemmän aikaa ja moniin uudistuksen yksityiskohtiin voimme paneutua vielä aiempaakin syvällisemmin. Vaikka paljon linjauksia on jo tehty, niin yksityiskohtia voidaan nyt tarkentaa. Erityisesti tietojärjestelmien muutokset vaativat aikaa ja osaamista. Samoin yli 7 500 henkilön siirtyminen uuden maakunnan tehtäviin vaatii valmistautumista muutokseen. Muutosvalmennus uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle käynnistyy syksyllä ja viedään suunnitelmallisesti läpi.

Koko maakunnan kattavan sosiaali- terveydenhuoltopalveluiden integraation valmistelu on edennyt hyvin, mutta senkin kehittämiseen on nyt enemmän aikaa, samoin kuin valinnanvapauspilottien toteuttamiseen. Näiden, kuten monien muidenkin asioiden hiomiseen, voidaan nyt paneutua entistäkin huolellisemmin.
Valmistelun siirtyessä eteenpäin on varmistettava, että maakunnan yhteinen tahtotila Etelä-Savossa kyetään säilyttämään. Uuden maakunnan poliittinen päätöksenteko käynnistyy näillä näkymin vasta yli vuoden kuluttua. Sitä ennen vastuu on nykyisillä toimijoilla, jotka ovat pääosin kuntayhtymiä. Kuntien ja uuden maakunnan valmistelun on toimittava ennen kaikkea eteläsavolaisten ihmisten hyväksi.

Lisäaika tuo myös tilaisuuden lisätä maakunnan asukkaiden ja järjestöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan virallisen päätöksentekojärjestelmän rinnalla.
Vaikka olimmekin valmiita käynnistämään uuden Etelä-Savon maakunnan jo puolentoista vuoden kuluttua, on lisäaika käytettävä täysimääräisesti hyväksi.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...