0

Luonnonvarakeskus kartoittaa muikun, siian ja harjuksen lisääntymisalueita ja poikasten esiintymistä Puruvedellä

Sisävesien järviluontoa kartoitetaan Suomessa ensi kerran laajasti osana Freshabit-hanketta. Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa menetelmiä, joilla mallinnusta voidaan hyödyntää karujen järvien vedenalaisen luonnon kartoituksessa. Kevään ja kesän aikana Luke jatkaa muikun, siian ja harjuksen poikas- ja lisääntymisalueiden tutkimuksia Saimaan Puruvedellä.
Muikun ja siian poikasten esiintymistä selvitetään Puruveden Hummonselällä. Tulosten perusteella mallinnetaan poikastuotantoalueiden ominaisuuksia, kuten virtauksia. Samoilla alueilla selvitetään myös vesikasvillisuuden ja pohjaeläinten esiintymistä.
– Sekä muikun että siian poikastuotanto painottuu Hummonselän eteläosiin. Aiempina vuosina poikasia löytyi sekä hiekka-, kallio- että kasvillisuusrannoilta. Vaihtelu vuosien ja paikkojen välillä on kuitenkin ollut suurta, kertoo tutkija Tapio Keskinen Lukesta.
Puruvedellä selvitetään myös harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueiden ominaisuuksia. Puruvesi on järvikutuisen harjuksen tärkeimpiä esiintymisalueita eteläisessä Suomessa. Puruveden harjus on taantunut muiden Vuoksen vesistön harjuskantojen tapaan.
Luke testasi kesällä 2016 poikaspyydysten, kuten erilaisten haavien ja vedettävien pyydysten, soveltuvuutta harjuksen poikastuotannon monitorointiin. Kesällä 2017 menetelmänä käytettiin poikasnuottauksia. Kumpanakin kesänä tutkittiin kolmisenkymmentä, aikaisempien kutupyyntien perusteella harjukselle sopivaksi arvioitua ranta-aluetta.
– Kesällä 2017 harjuksen poikasia saatiin yhdeksältä alueelta, mutta kesällä 2016 poikasia ei saatu näytteeksi lainkaan. Yhtenä syynä saattoi olla lämmin kevät. Harjuksen mädin kuolleisuus kasvaa nopeasti, jos veden lämpötila ylittää 13 astetta, pohtii Luken tutkija Irma Kolari.
Harjuksen poikastuotantoalueiden ominaisuuksia kuten pohjanlaatua, kaltevuutta ja kivikkoalueiden laajuutta selvitetään muun muassa kaikuluotaamalla ja vedenalaisilla kuvauksilla.
Tuloksia sisävesiluonnon kartoituksesta saadaan tämän kesän maastotöiden jälkeen vuoden 2019 aikana.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...