0

Sosteri väläyttää Savonrannan vanhainkodin sulkemista

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri harkitsee Savonrannan vanhainkoti Päivärinteen sulkemista kokonaan tai muuttamista tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Sosterin suunnitelmaan sisältyy myös Kerimäen vanhainkodin muuttaminen kokonaan lyhytaikaisyksiköksi. Pitkäaikainen vanhusten laitoshoito keskitettäisiin Savonlinnan Karpalokotiin.
Esitykset sisältyvät Sosterin ehdotukseen Savonlinnan palvelukorttimuutoksista. Palvelukortissa määritellään palvelut, joita Sosteri tuottaa kaupungille.
Kaupunginhallitus pyysi huhtikuussa Sosteria tekemään esityksen palvelukorttimuutoksista, joilla saataisiin Sosterin menot tänä vuonna pysymään talousarviossa.
Kaupunginhallitus ottaa kantaa Sosterin suunnitelmiin ensi maanantaina. Ennen kaupunginhallituksen kokousta kaupungin ja Sosterin edustajat käyvät vielä neuvotteluja säästövaihtoehdoista.
Päivärinteen lakkauttaminen toisi runsaan miljoonan euron säästöt, mutta kun kotihoidon kysynnän kasvu ja työntekijöiden uudelleen sijoittaminen huomioidaan, säästöksi arvioidaan 800 000-900 000 euroa. Pitkäaikaiset laitosasumispaikat vähenisivät Sosterissa yhteensä noin kolmellakymmenellä.
Savonrannalla vaihtoehdoksi esitetään Päivärinteen muuttamista 14-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi, mikä edellyttäisi rakennuksessa muutostöitä. Laitospaikat vähenisivät kahdeksalla ja henkilöstö kolmella.
Kerimäen vanhainkodissa on 30 paikkaa, joista 23 pitkäaikaishoitoon. Suunnitelman mukaan paikkaluku pysyisi ennallaan, mutta kaikki muuttuisivat lyhytaikaispaikoiksi. Lyhytaikaisyksikkönä Kerimäki palvelisi koko Sosteria omaishoitajien vapaapäivinä sekä kuntoutus- ja saattohoidossa.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...