0

Osakaskunnille tarjotaan vapaaehtoisia rajoituksia heti – ely-keskus lähettää sopimusehdotukset lähiaikoina

Puruveden ensimmäinen kuutti vuosikymmeniin polkaisi odotetusti heti käyntiin keskustelun verkkokalastuksen rajoituksista.
Puruvesi ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa määriteltyihin kalastusrajoitusalueisiin. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä sanookin, että norpan uusilla lisääntymisalueilla lähdetään liikkeelle vapaaehtoisen rajoitusten tietä.
– Linjaus on Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän näkemyksen mukainen. On vahva tahtotila noudattaa seurantaryhmän ehdotusta. Lainsäädännöllisesti ei ole eroa, rajoitetaanko kalastusta asetuksella vai vapaaehtoisesti, sanoo Kirjavainen.
Ministeriössäkin ollaan ilahtuneita siitä, että suojelu tuottaa tulosta ja norppa levittäytyy uusille alueille.
– Nyt selvitetään yhdessä Etelä-Savon ely-keskuksen kanssa edellytyksiä vapaaehtoisten suojelusopimusten saamiselle vesialueiden omistajien kanssa. Aika hyvin osakaskunnat ovat näihin tarttuneet ja järjestely on osoittautunut toimivaksi.

Valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista tietyissä osissa Saimaata on voimassa huhtikuuhun 2021 saakka. Rajoituksella kielletään kevään ja alkukesän verkkokalastus kesäkuun loppuun asti pois lukien alle 22-milliset muikkuverkot.
Vahvalankaisten verkkojen ja tiettyjen muiden pyydysten käyttö on kielletty kokonaan. Nuottakalastusta rajoitukset eivät koske.
Asetuksen muuttamisesta Puruvettä koskevaksi ei Kirjavaisen mukaan tässä vaiheessa ole keskusteltu, vaan nopeaa norpan elinympäristön turvaamista haetaan vapaaehtoisin keinoin.
– Pakkorajoitus vaatisi valtioneuvoston asetuksen muutoksen, joka vaatisi aikaa ja myös poliittista keskustelua, sanoo Kirjavainen.
Vapaaehtoisissa norpansuojelusopimuksissa osakaskunnille maksetaan samoista kalastusrajoituksista korvausta 1,70 euroa hehtaarilta vuodessa.
Kalatalousasiantuntija Seppo Reponen Etelä-Savon ely-keskuksesta sanoo, että sopimusta tarjotaan tässä vaiheessa kuutin syntymäpaikan lähialueen osakaskunnille. Tavoitteena on saada kalastusrajoitukset voimaan jo alkavalle kesälle, jos osakaskunnat hyväksyvät vapaaehtoisen suojelun.
Lähtökohtana on pesästä noin viiden kilometrin säteelle ulottuva suojavyöhyke, mikä tarkoittaisi 6000-7000 hehtaarin vesialuetta Harvaselän ja Enanselän alueilla.
Samaa periaatetta on noudatettu muillakin uusilla norppa-alueilla. Nykyiset vapaaehtoiset suojelusopimukset on tehty vuoden 2020 loppuun. Samaa aikataulua tarjotaan Puruvedellekin.
Merkittävä osa alueesta on Metsähallituksen hallinnoimaa yleisvettä, jonne rajoitukset saadaan Metsähallituksen päätöksellä. Reponen on sopimusten suhteen toiveikas, sillä osakaskunnille jäisi vielä kalastettavaakin aluetta rajoitusten ulkopuolelle.
– Erikseen myöhemmin on pohdittava, onko rajoitusaluetta perusteltua lähteä laajentamaan Puruvedellä ensi vuonna, sanoo Reponen.
Kevään ja alkukesän kalastusrajoitukset vaikuttaisivat Puruvedellä eniten ahvenen, hauen ja lahnan verkkopyyntiin.
– Toisaalta katiskallakin saa kyllä ahventa ihan hyvin, sanoo Seppo Reponen.

Puruveden kalastusalueen isännöitsijä Harry Härkönen on jo ollut yhteydessä Enanniemen sekä Ruokoniemi-Mäkrän osakaskuntiin. Suhtautumisesta vapaaehtoiseen suojeluun päätetään kokouksissa toukokuun puolivälissä.
Härkönen muistuttaa, että Puruvedellä on toisenlainen, vahvempi kalastuskulttuuri kuin monella muulla norppavesistöllä. Rajoituksia arvioidaan siltä taustalta.
– Ei tunnu ihan oikealta, että norppia houkutellaan uusille alueille apukinoksia kolaamalla. Sellaisesta ei ole ainakaan sovittu. Kinosten kolaamisen pitäisi pysyä nykyisillä rajoitusalueilla, arvostelee Härkönen.
Härkönen on itsekin ollut kolaamassa apukinoksia omilla, rajoitusten piirissä olevilla kalavesillään Pihlajavedellä.
– Neljä kinosta tehtiin tänä talvena ja kaikista löytyi poikashavainto. Luonnonkinoksissa oli vain aikuisten makuupesiä. Emo tarvitsee kuutin kanssa tilaa ja valitsee siksi mieluummin ison, kolatun kinoksen, arvioi isännöitsijä apukinosten houkuttelevuutta.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...