0

Kaupungin Kerimaa-vainossa farssimaisia piirteitä

Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen oikaisi mielipidekirjoituksessaan Puruvesi-lehden uutisointia Kerimaan alueen jätevesihuollon tilasta.
Rautiaisen kirjoitus tarvitsee hieman tarkennusta ja taustatietojen kertaamista.
Kaupungin omistama vesilaitos katkaisi syksyllä 2017 väitettyjen maksurästien perusteella jätevesien vastaanottamisen Kerimaa-alueelta.
Huomionarvoista oli se, että katkaisu tapahtui kesken asiaa koskevaa käräjäoikeuskäsittelyä. Tämän vuoden maaliskuussa Mikkelin käräjäoikeus totesi, että mitään maksurästejä ei ollutkaan. Jäteveden katkaisu oli siten paitsi lainvastainen, myös törkeää tuomiovallan väärinkäyttöä.

Lisäksi tämän vuoden tammikuussa korkein hallinto-oikeus vahvisti Ely-keskuksen hallintopakkomääräyksen vuodelta 2015, jossa määräyksessä todettiin, että vesihuoltolain mukainen kunnan vastuu ei ole täyttynyt sillä, että Kerimaa-alue oli liitetty yhdestä kohtaa kunnalliseen viemäriin.
Tämä tarkoittaa että aikoinaan jo Kerimäen kunnan olisi pitänyt liittää Kerimaan kaikki yksityiset kiinteistöt suoraan kunnalliseen viemäriin. Kunnan laiminlyönti on alkanut viimeistään vuodesta 2001, jolloin nykyinen vesihuoltolaki astui voimaan.
Nyt Savonlinnan kaupungin on KHO:n ratkaisun perusteella järjestettävä Kerimaan vesihuolto lain mukaiseksi tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Miten se tapahtuu, on vielä avoimena, mutta jokaisen kiinteistön on saatava oma mittaus ja suora laskutus vesilaitokselta.

Savonlinnan kaupunki pyristelee epätoivoisesti väistääkseen julkisviranomaiselle kuuluvaa vastuutaan ja käy samalla käsittämätöntä kostosotaa Kerimaan asukkaita ja matkailutoimintaa vastaan.
Syksyisen laittoman jäteveden vastaanottamisen katkaisun jälkeen Kerimaan Lomakeskus huolehti edelleen alueen yksityisten kiinteistöjen jätevesien tyhjennyksestä kuljetuttamalla jätevedet loka-autolla kaupungin jäteveden puhdistamolle.
Uuden vuoden sesongin aikana loka-auto tyhjensi pienen säiliön kahdesti päivässä. Kerimaan Lomakeskus suoritti siis vesihuoltotehtävää, joka vesihuoltolain mukaan kuuluu kunnan järjestämisvastuulle.
Kerimaan lomakeskus lopetti toimintansa ja alueen vesiverkoston käytön 15.1.2018, mutta huolehti lokasäiliön tyhjentämisestä siihen saakka kunnes Itä-Savon Vesi palautti laittomasti katkaistun jäteveden vastaanottamisen uudelleen kunnalliseen viemäriverkkoon 6.3.2018.
Lomakeskus suoritti sen jälkeen vielä 8.3. lokasäiliön lopputyhjennyksen. Alueella asuvien muutamien asukkaiden jätevesi virtaa siis tällä hetkellä kunnalliseen verkostoon, mutta kenen kustannuksella, se selviää ehkä vasta uusissa oikeudenkäynneissä. Kerimaan Lomakeskus on lopettanut oman toimintansa, joten sen jätevesistä ja huolehtimisvastuusta ei ainakaan ole kysymys.

Lumet ovat sulaneet eikä Kerimaan lokasäilön ympäristössä ole minkäänlaisia ympäristöpäällikön mainitsemia ylivuotoja.
Samaan aikaan Savonlinnan Malmirannassa tapahtui jätevesiputken vaurio, jonka seurauksena Saimaaseen on valunut satoja kuutioita jätevettä. Samainen ympäristöpäällikkö toteaa sanomalehdessä, että ”ei ongelmaa – luonto hoitaa”. Missä on ympäristöpäällikön suhteellisuudentaju?
Ympäristöpäällikön antamat määräykset ja maksu-uhoamiset ovat tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeuden ratkaistavana Lomakeskuksen tekemän valituksen perusteella. Prosessi saattaa kestää jälleen pari, kolme vuotta kuten aikaisemmatkin hallinto-oikeusprosessit. Lopputulos on mahdollisesti se, että ympäristöpäällikön määräykset olisi pitänyt kohdistaa kaupungille itselleen.
Mitä Kerimaan vesihuoltohistorian kokonaisselvittelyyn tulee, niin Kerimaan Lomakeskus Oy on tehnyt asian kokonaiselvittämisestä poliisille kaksi tutkintapyyntöä. Ne eivät ole toistaiseksi johtaneet toimenpiteisiin.
Lomakeskus on kääntynyt Itä-Suomen syyttäjäviraston puoleen ja pyytänyt sieltä tutkimusten aloittamista, koska pitkään jatkunut kaupungin vastuun välttely on liian merkittävä asia villaisella painettavaksi.
Toistaiseksi on edelleen avoimena kaupungin ja vesilaitoksen vahingonkorvausvastuu Kerimaa-alueen yksityisille asukkaille ja alueen yrityksille. Vahingot ovat jo miljoonia euroja. Näitä koskevat oikeudenkäynnit ovat vasta alkamassa.
Kerimaan vesihuolto on siis melkoinen farssi. Kaupungin päättäjissä olisi pitänyt olla jo aikaa sitten viisautta viheltää peli poikki ja ottaa lainmukainen vastuu kannettavakseen.

Pekka Nurminen
Toimitusjohtaja
Puikkari Oy, Kerimaan Lomakeskus Oy

Kirjoita Puruveteen!
Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.
Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteineen.
Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.
Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.
Kirjoita sähköpostilla uutiset@puruvesi.net tai kirjepostilla Puruvesi/Lukijan mielipide, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...