0

Kerimaan jätevesistä

Puruvesi-lehti uutisoi 12.4.2018, että Kerimaan alueen jätevesien vastaanotto aloitettiin uudestaan maaliskuun alkupuolella ympäristöpäällikön määräyksellä, jotta ympäristön turmeltuminen voidaan ehkäistä. Ja edelleen, että tässä vaiheessa Savonlinnan kaupunki hyvittää vastaanotetun jäteveden vesiyhtiölle ja laskujen lopullinen maksaja selviää kaupungin ja Puikkari Oy:n välillä.

Kyse oli kuitenkin siitä, että Puikkari Oy:n omistamasta Kerimaan alueen viemäriverkosta jätevesialtaaseen tuleva jätevesi vuoti yli altaan 5.3.2018 Puikkari Oy:n altaan tyhjentämisvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena ainakin jo kolmannen kerran vuoden 2018 aikana golfväylän 8 suuntaan. Ympäristöpäällikkö teki ylivuodosta tutkintapyynnön poliisille.
Ympäristön pilaantumisen laajentumisen ehkäisemiseksi ympäristöpäällikkö joutui turvautumaan lainsäädännön antamiin pakkokeinoihin tilaamalla päätöksellään 6.3.2018 Puikkari Oy:n laiminlyömät työt Puikkari Oy:n kustannuksella tehtäväksi. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Määräys ei kohdistunut Savonlinnan kaupunkiin eikä Itä-Savon Vesi Oy:öön. Rakennus- ja ympäristölautakunta vahvisti ympäristöpäällikön päätöksen 21.3.2018

Ympäristöpäällikkö on tilannut Puikkari Oy:n laiminlyömät työt toiminnanharjoittajalta, joka pystyy huolehtimaan, etteivät jätevedet pääse maastoon ympäristöä laajemmin pilaamaan.
Ympäristöpäällikkö ei ole määrännyt jätevesien vastaanoton aloittamista Itä-Savon Vesi Oy:n viemäriverkkoon. Toiminnanharjoittaja voi tehdä tilatut työt haluamallaan tavalla mukaan lukien imutankkiautolla tyhjennys.

Savonlinnan kaupunki ei hyvitä vastaanotetusta jätevedestä Itä-Savon Vesi Oy:tä vaan siirtää laskut omilla kustannuksillaan lisättynä Puikkari Oy:n maksettaviksi.
Mikäli laskut jätetään maksamatta, teettämiskustannukset peritään julkisina saatavina ulosotossa Puikkari Oy:ltä suoraan ulosottokelpoisina.

Matti Rautiainen
ympäristöpäällikkö
Savonlinnan kaupunki

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...