0

Virkamiehiltä raju esitys kouluverkosta – Louhen koulu kiinni ja Savonrannan yläkoululaiset Kerimäelle!

Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen (kesk.) ei nielaise sellaisenaan virkamiesesitystä, joka julkistettiin keskiviikkona Savonlinnan tulevaksi koulu- ja varhaiskasvatussuunnitelmaksi.
Suunnitelman julkaisi vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmaa oli tekemässä hänen lisäkseen koko joukko kaupungin viranhaltijoita.
Tynkkynen kritisoi voimakkaimmin Louhen koulun lakkautuspakettia. Myös suunnitelma Savonrannan koulun yläluokkien lakkauttamiseksi ei sellaisenaan tyydytä Tynkkystä.
Tynkkynen johtaa myös kouluverkkotyöryhmää, joka koostuu lähinnä luottamushenkilöistä. Se antaa oman esityksensä koulu- ja varhaiskasvatuksen rakenteeksi vapun jälkeen 4. toukokuuta.

Virkamiesesitys perustuu selvityksiin muun muassa koulujen oppilasmäärästä, koulujen remonttitarpeista, koulumatkojen pituudesta ja opetuksen laadusta sekä sisällöstä. Kaupungin koulujen oppilasmäärä vähenee oppilasennusteen mukaan melkein 300 oppilaalla syksystä 2017 syksyyn 2021 mennessä.
Puruveden alueelle esitetään isoja rakenteellisia muutoksia vuosille 2017-2021.
Kerimäen Louhen koulua suunnitellaan lakkautettavaksi vuoden 2019 syksystä alkaen. Oppilaat siirrettäisiin Kerimäen kouluun.
Louhen koulussa toimiva päiväkoti lopetettaisiin ja lapset siirrettäisiin joko Anttolan päiväkotiin, Kerimäen päiväkotiin, Nojanmaan päiväkotiin tai Touhulan päiväkotiin.
Samassa yhteydessä esityksen mukaan Anttolan koulun remontin laajuus tulee tarkastella uudelleen, koska Louhen oppilaat siirtyisivät Kerimäen, eivätkä Anttolan kouluun. Käytännössä Anttolaan tehtäisiin suunniteltua halvempi remontti.
Kerimäen päiväkoti jatkaisi suunnitelman mukaan nykyisisä tiloissa.

Jonne Tynkkysen mukaan kokonaisesitys Louhen toimintojen osalta on kovin paikka Puruveden alueella.
– Henkilökohtainen kantani on, että Louhella ei tulla toimimaan esitetyllä tavalla. Esityksessä mennään vain eurot edellä, ja se tietäisi suuria haittoja perheille ja lapsille. Esityksessä mietitään asioita vain koulukyyditysten edullisuuden näkökulmasta.
Tynkkynen ei pidä siitä, että päiväkotilapsia ”heiteltäisiin” suunnilleen niihin päiväkotiin, joissa sattuisi tiloja olemaan.
Louhen koulun nykyiset kokonaiskustannukset ovat vajat 370 000 euroa vuodessa. Lakkauttamisesta koituisivat noin 155 000 euron vuotuiset säästöt.
Tynkkynen sanoo, että koulun myyntihinnaksi on virkamiesesityksessä laskettu 170 000 kirjanpitoarvo. Hän ei usko, että rakennuksesta saataisiin sitä hintaa. Lasten kuljetuskustannukset kasvaisivat muutoksen myötä 46 000 eurolla.

Virkamiesesitys myös lopettaisi Savonrannan koulut 7.-9.-luokat, ja luokka-asteet siirrettäisiin Kerimäen kouluun vuoden 2019 syksyllä. Koulun kokonaiskustannukset ovat nyt runsaat 800 000 euroa, ja ne tippuisivat noin 650 000 alakoululaisten jäädessä kouluun.
Tynkkysen mielestä lakkauttamisen sijaan pitää miettiä korvaavia vaihtoehtoja, ja hän listaa kolme tärkeintä. Yksi on etäopetuksen mahdollisuus. Lisäksi pitäisi miettiä, voisivatko savonrantalaiset yläkoululaiset käydä vaikkapa kerran viikossa erikoisaineiden opeissa Kerimäellä. Kolmanneksi on harkittava, että Kerimäeltä voisi käydä opettajia Savonrannalla. Niillä keinoin saattaisi olla mahdollista pitää Savonrannan yläluokat Savonrannalla.
Tynkkynen huomauttaa, että esimerkiksi Savonrannan kouluesityksessä virkamiehet ovat laskeneet kuljetuskustannukset alakanttiin. Lisäksi kotikuntakorvauksen menetyksiä valtionosuuksiin ei ole huomioitu. Savonrannalta lähtisi todennäköisesti yläluokkalaisia Heinävedelle ja Liperiin.
Lisäksi esityksen mukaan Punkaharjulla keskitettäisiin koulun yhteen rakennukseen vuoden 2022 syksystä alkaen. Tynkkysen mukaan koulutoiminta siirrettäisiin nykyisen alakoulun eli Punkasalmen koulun tiloihin, koska se on Punkaharjulla edullisin vaihtoehto. Sitä esitystä hän pitää hyvänä.

Virkamiesesitystä esitellään ensi viikon tiistaina 24. huhtikuuta Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa. Vs. sivistystoimenjohtaja Kauppisen mukaan kaikilla halukkailla on mahdollista kuulemaan ja tekemään kysymyksiä. Keskustelutilaisuus pidetään kello 17.30-19.30.
Kauppinen lisää, että kaikki halukkaat voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta sähköpostitse osoitteeseen sivistys.virasto@savonlinna.fi. 29. huhtikuuta kello 16 mennessä.
Hän kertoo, että kaupungin verkkosivujen tiedottamisen lisäksi koulujen oppilaiden huoltajille laitetaan Wilma-viesti, jossa kerrotaan asiasta.

Virkamiesten kouluverkkoesitys oli keskustelun avaus sille, mihin suuntaan Savonlinnan varhaiskasvatusta ja koulutoimea kehitettäisiin. Ensimmäinen luottamushenkilöiden esitys annetaan siis toukokuussa, kun Jonne Tynkkysen johtamalta kouluverkkotyöryhmältä tulee esitys. Kouluverkon poliittinen käsittely alkaa sillä aikataululla, että ensiksi siihen ottaa kantaa sivistyslautakunta. Valtuuston on määrä tehdä periaatepäätös kouluverkon sopeuttamisesta 4. kesäkuuta.
– Vapun jälkeen otamme kouluverkkotyöryhmässä kannan asiaan. Sitä ennen saamme kuntalaisilta kommentit, ja otamme ne huomioon.
Tynkkysen mukaan kouluverkkotyöryhmä haluaa ottaa kantaa myös siihen, millaisia tulonmenetyksiä koulu- ja varhaiskasvatusverkon muutokset merkitsevät.
– Muutoksista koituu esimerkiksi verotulojen ja valtionosuuksien menetyksiä, koska perheitä jää vaille työtä, ja monet muuttavat pois uuden työn perässä.
Tynkkynen sanoo, että virkamiesesitys tietää 1,1 miljoonan euron säästöt sivistystoimen kuluissa. Summasta 900 000 on henkilöstökuluja. Se merkitsee noin 20 opettajan palkkakustannuksia.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...