0

Meri Tiirinki vie Kruunupuistoa ja Punkaharjun seutua maailmalle

Kruunupuistossa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämispäällikkönä aloittanut Meri Tiirinki lähtee viemään Kruunupuistoa ja Punkaharjun seutua täydellä tarmolla uusille markkinoille.
Kruunupuiston kansainvälistymishankkeessa uusia asiakkuuksia ja matkailuliiketoiminnan kasvua haetaan Aasian, Gulfin alueen Venäjän sekä saksankielisen Euroopan suunnalta.
Kärkituotteena on terveysmatkailu, jonka saralla Kruunupuisto tekee kansallisella tasollakin pioneerityötä.
Tiirinki näkee siinä suuren potentiaalin. Terveysmatkailu sopii hyvin Kruunupuiston kuntoutusliiketoiminnan rinnalle ja ala kasvaa myös maailmanlaajuisesti.
Hyvinvointi on megatrendi, jossa myös luonto keskeisessä roolissa. Suomi on houkutteleva matkakohde muun muassa terveellisen ja turvallisen ruoan, puhtaan ilman ja luonnon vuoksi.
– Myös Suomen maine turvallisena maana on valtti, koska turvallisuus on yhä tärkeämpi kriteeri matkakohteen valinnassa myös Euroopassa. Työtä terveysmatkailun brändäämisessä ja markkina-alueiden haltuun ottamisessa riittää, mutta hihat on kääritty, Tiirinki sanoo.

Hankkeen tavoitteena on, että parin vuoden kuluttua Kruunupuistolla olisi uusilta kohdealueilta potentiaaliset asiakasryhmät kartoitettuna, hyvä kumppanuusverkosto luotuna ja selkeä tuotteistus terveysmatkailusta tehtynä.
Kruunupuiston kattava palvelutarjonta antaa Tiiringin mukaan hienoja mahdollisuuksia terveysmatkailun tuotteistamiseen.
– Talo on täynnä osaamista. Lisäksi ympäröivä luonto, Punkaharjun vetovoimaisuus sekä Kruunupuiston historia ja puitteet luovat hyvän perustan uudelle liiketoiminnalle.
Esimerkiksi hedelmöityshoidot ja niistä toipuminen luonnonpuhtaassa ympäristössä on yksi esimerkki, jolle kohdealueilla voisi olla kysyntää.
– Valmius tällaiseen tuotteeseen on jo yhteistyöverkostojemme kautta. Eli hedelmöityshoito tehtäisiin jossain muualla ja Kruunupuisto tarjoaisi paikan toipumiseen.

Tiirinki toteaa, että uusille markkinoille mentäessä on tärkeää tuntea alueiden kulttuuri ja käytännöt hyvin.
Verkostot ja oikeat yhteistyökumppanit ovat avaintekijä erityisesti Aasian suuntaan tapahtuvassa myynnissä. Esimerkiksi pelkällä mainostilan ostamisella todennäköisesti vain hukattaisiin varoja.
– Aasiassa verkostoilla on huomattavasti suurempi merkitys ja ratkaisut tehdään verkostoista tulevien suositusten pohjalta.

Jos on kulttuurin tunteminen tärkeää myyntityötä tehtäessä, tulee se huomioida myös tuotteistuksessa ja koko yrityksen toiminnassa.
Jotta onnistuneet elämykset ja kokemukset saadaan taattua, tulee pieniäkin yksityiskohtia viilata asiakasryhmät huomioiden.
Usein matkailussa haetaan eksotiikkaa, mutta osa matkailijoista toivoo ja tarvitsee myös tiettyä tuttuutta.
– Siinä missä Suomessa pidetään yleensä kylmää juomavettä tarjolla, haluaa kiinalainen juomaveden ennemmin lämpimänä, Tiirinki mainitsee yhtenä käytännön esimerkkinä.
Myös näitä asioita tullaan Kruunupuistossa tarkastelemaan kansainvälistymistyön aikana.
– Omalla tavallaan tämä on oppimisprosessia koko yritykselle.

Vaikka Kruunupuisto toteuttaa hanketta oman liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, myydään ulkomaille käytännössä koko Saimaan aluetta.
Tiirinki korostaakin myös paikallisen yhteistyöverkoston tärkeyttä. Se on arvossaan, kun esimerkiksi rakennetaan kattavia elämystuotteita. Lisäksi paikalliseen elämään tutustuminen ja paikallisten asukkaiden kohtaaminen on yksi tämän hetken kuumimmista matkailutrendeistä.
– Jo kevään aikana on määrä tavata paikallisia toimijoita. Täällä tuntuu olevan hyvä tekemisen meininki päällä ja on hienoa päästä tapaamaan muita tekijöitä.
Tiirinki muistuttaa, että Kruunupuisto on mukana myös laajemmassa Visit Saimaan hankkeessa, jolla nostetaan Saimaan aluetta merkittäväksi kansainväliseksi matkailukohteeksi.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...