0

Lähidemokratian tapaamiset käyntiin – ensimmäinen kumppanuuspöytä tiistaina Savonlinnassa

Savonlinnan kaupungin tämän kevään lähidemokratiatapaamiset käynnistyvät tiistaina 6. maaliskuuta kaupungintalon valtuustosalissa. Kaikki muutkin tapaamiset pidetään maaliskuun aikana.
Lähidemokratia perustuu vapaamuotoisten tapaamisten eli kumppanuuspöytien kokoontumisiin kaupunginvaltuuston viidellä alueella.
Alueet ovat Savonlinnan keskusta-alue, Kerimäki, Sääminki, Punkaharju ja Savonranta. Tapaamiset antavat väylän jokaiselle kansalaiselle, yhteisölle tai vaikkapa yritykselle tuoda heille tärkeitä asioita kaupungin valmisteluun.

Kaupungin elinkeinojohtaja Janne Weander kutsuu kunkin kumppanuuspöydän kokoon kaksi kertaa vuodessa.
Ensimmäisessä kokoontumisessa alueelle valitaan puheenjohtaja, joka johtaa kokousta ja valmistelee agendan tulevaan tapaamiseen.
Agendan perusteella tapaamiseen kutsutaan eri alojen viranhaltijoita, jotta vuorovaikutus on mahdollisimman tehokasta. Tapaamisiin tuodut asiat käsitellään kaupungin johtoryhmässä, joka jakaa ne tarvittaessa jatkovalmisteluun toimialoittain.
– Lähidemokratia toimintamallina edistää vuorovaikutusta asukkaiden ja yhteisöjen sekä kaupungin välillä. Ideana on tuoda alueellisia ja pieniäkin tarpeita osaksi päätöksentekoa ja tehokasta käsittelyä. Kynnys osallistumiseen pidetään mahdollisimman matalana. Uskon että saamme tästä vakuuttavan väylän, jonka kautta jokainen voi vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja osallistua yhteisten asioiden edistämiseen ja siten kaupungin elinvoiman kasvuun. Odotamme tuoreita ajatuksia, joita viedä yhdessä eteenpäin, Weander sanoo.

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamalli pyrkii edistämään asukkaiden mahdollisuuksia viedä heille itselleen ja lähiympäristölleen tärkeitä asioita valmisteluun ja kaupungin päätöksentekoon.
Kaupunginvaltuusto päätti lähidemokratiamallista viime vuoden joulukuussa. Toimintatapa edistää asukkaiden mahdollisuuksia saada heille tärkeitä asioita valmisteluun, vahvistaa kansalaistoimintaa sekä edesauttaa osallistamista kaupungin kehittämiseksi ja elinvoiman kasvattamiseksi. Lähidemokratian toteuttaminen on osa kaupungin uutta strategiaa.

Kevään 2018 tapaamiset:
Savonlinnan keskusta-alue ti 6.3. klo 17.00-19.00 Kaupungintalo, valtuustosali.
Kerimäki ke 7.3. klo 17.00-19.00 Kerimäen virastotalo, valtuustosali.
Sääminki ke 14.3. klo 17.00-19.00 Kaupungintalo, valtuustosali.
Punkaharju ti 20.3. klo 17.00-19.00 Punkaharjutalo, ent. valtuustosali.
Savonranta ti 27.3. klo 17.00-19.00 Savonrannan koulu, ruokasali.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...