0

Kerimaan vesiongelmasta pidetään keskustelutilaisuus helmikuussa – kaupunki haluaa ratkaisun asiaan

Savonlinnan kaupunginhallitus on päättänyt antaa tekniselle toimialalle Kerimaan vesihuoltotilanteen valmistelun.

Kaupunki haluaa ratkaista Kerimaan alueen vesihuolto-ongelma mahdollisimman nopeasti, jotta asukkaille aiheutuva kohtuuton haitta saataisiin loppumaan. Kaupunki on aloittanut vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittämistyön ja neuvottelut Puikkari Oy:n kanssa vesihuollon palauttamiseksi Kerimaan alueelle mahdollisimman pian.

Savonlinnan kaupunki järjestää Kerimaan alueen asukkaille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Anttolan koululla (Ruokojärventie 9) keskiviikkona 14. helmikuuta kello 18. Tilaisuudessa käydään läpi Kerimaan alueen vesihuoltotilanne, valmisteilla olevat toimenpiteet ja niiden aikataulu. Tilaisuudesta ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla ja sanomalehdessä. Kiinteistöjen asukkaita pyritään informoimaan tilaisuudesta myös suoraan.

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa kaupungille asetetun velvoitteen määrittää Kerimaan lomakeskuksen alue vesihuoltolain mukaiseksi toiminta-alueeksi vesihuoltolaitokselle 30.9.2018 mennessä. KHO:n päätös ei velvoita kaupunkia muihin toimenpiteisiin.

KHO on pitänyt voimassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisun vuodelta 2016. Se koski terveydensuojeluviranomaisen päätöksiä kaivoveden jakelusta Kerimaan alueella. Tämän seurauksena Puikkari Oy katkaisi vesihuollon Kerimaan alueella 15. tammikuuta.

Itä-Savon Vesi Oy:llä on Kerimaan alueella vesihuoltoa koskeva sopimus vain Puikkari Oy:n kanssa, ei yksittäisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Itä-Savon Vesi Oy ei omista alueella vesihuoltoverkostoa eikä näin ollen voi toimittaa alueen kiinteistöille suoraan vettä tai vastaanottaa jätevettä. Itä-Savon Vesi Oy ei myöskään voi toimia laskuttajana yksittäisten kiinteistöjen osalta.

Kerimaan alueen yksityiset kiinteistöjen omistajat ovat tehneet Kerimaan Lomakeskus Oy:n / Puikkari Oy:n kanssa tekniikan liittymäsopimuksen. Sopimuksessa Kerimaan Lomakeskus Oy / Puikkari Oy on sitoutunut toimittamaan liittyjälle tietyt tekniset palvelut, kuten antamaan liittyjän käyttöön Kerimaan alueen sisäisen vesi- ja viemäriverkoston, joka on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Liittyjä on puolestaan sitoutunut maksamaan erikseen kertaluonteisen verkoston liittymismaksun, vuosittaisen verkoston korjausrahastomaksun ja hoitovastikkeen. Vesi- ja jätevesimaksu on peritty vesimittarin mukaan.

Puikkari Oy ei kirjaimellisesti ole sitoutunut toimittamaan vettä ja vastaanottamaan jätevettä, mutta sopimuksen tarkoitus on ollut veden toimittaminen ja jäteveden vastaanottaminen, kun liittyjän käyttöön on annettu verkosto ja sen käyttämisestä on peritty maksuja. Liittyjät eivät myöskään ole tehneet liittymissopimuksia kunnan vesilaitoksen kanssa vaan ainoastaan Kerimaan Lomakeskus Oy:n / Puikkari Oy:n kanssa. Lähtökohtaisesti heidän tulee esittää sopimukseen tai sen rikkomiseen liittyvät vaatimuksensa sopimusosapuolelle, ei kaupungille tai Itä-Savon Vesi Oy:lle.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...