0

Antaa vai ottaa?

Yhteistyö on nykypäivää. Kaikki ymmärtävät yhdessä tekemisen hyödyt, ja asioita tehdäänkin yhdessä, mutta monesti asiat jäävät puheiksi.
Yhteisissä keskusteluissa päätetään aloittaa tai tiivistää yhteistyötä, mutta ryhmän hajaannuttua asia unohtuu. Toisaalta, kun yhteinen tavoite ja hyödyt niin yhteisellä kuin henkilökohtaisellakin tasolla ovat kirkkaat jokaiselle, yhteistyön onnistumisella on hyvät edellytykset.

Amerikkalainen organisaatiopsykologi Adam Grant on tutkinut laajasti erilaisia organisaatioita ja todennut, että ihmiset voidaan jakaa kolmeen erilaiseen pääryhmään: antajat, ottajat sekä yhdistäjät. Antajia ovat avuliaat ihmiset, jotka mielellään jakavat tietoaan ja auttavat muita.
Tutkimukset osoittavat, että niin kaikkein huonoimmin ja parhaiten menestyvät ihmiset ovat antajia. Ottajat taas ovat henkilöitä, joille tärkein on oma hyöty.
Ihmiset ovat myös Adam Grantin tutkitusten mukaan luonteeltaan joko myötäilijöitä tai kyseenalaistajia. Myötäilevät ottajat ovat yhteistyön pahimpia jarruja, kun taas erimielinen antaja esittää eriävän mielipiteensä pyrkien samalla ratkaisemaan ongelman. Tärkeintä on, että ihmiset ovat avoimia ja esittävät kysymyksiä ollessaan epävarmoja tai tarvitessaan apua tai neuvoja. Näin jokaiselle annetaan mahdollisuus antaa oma panoksensa kokonaisuuteen.

Jokaisella meistä on oma tapamme toimia ja yhteistyö onnistuu, kun työnjako on oikea. Joku on uuden luoja ja kehittäjä, toinen pitää numerot hallussaan ja aina tarvitaan todellisia puurtajia, jotka varmistavat asioiden loppuun viemisen. Johtajiakin on erilaisia. Valtaa ja vastuuta jakava johtaja lienee jokaisen mielestä paras, kun taas itsevaltias, kaiken parhaiten tietävä tappaa monen työhalun.
Yhteistyön parantaminen tai muuttaminen edellyttää nopeaa ja avointa palautetta sille henkilölle, joka voi asialle tehdä jotain.
Suoran kritiikin antaminen on erityisen vaikeaa. Epäkohdan korjaaminen on jo myöhäistä siinä vaiheessa, kun arvostelu kantautuu kiertoteitse vastuullisen korviin. Hyvistä suorituksista kiittäminen on helpompaa ja mukavampaa, mutta kehittäjä hyötyy paljon enemmän kritiikistä. Kriisitilanne on yhteistyön perusteellinen testi ja jos siitä selvitään ehjin nahoin, yhteistyö lujittuu entisestään.

Mieleenpainuvin yhteinen ponnistus omassa työhistoriassani on, kun koostimme suurelle mediakonsernille brändin johtamiseen arviointi- ja johtamistyökalun. Aikataulu oli äärimmäisen tiukka suururakkaan nähden, mutta onnistuimme.
Idean promoottori keräsi ympärilleen joukon eritaustaisia henkilöitä, joista jokainen ymmärsi oman liiketoimintaprosessinsa vaikutukset tarkasteltavaan brändiin. Ryhmässä oli organisaatiopsykologi, rahoittaja, taloustieteilijä, juristi, muotoilija, markkinointiosaaja ja tietysti insinööri. Työn viimeistelystä vastasivat graafikko ja kielenhuoltaja.

Ruth Lähdeaho-Kero
Kirjoittaja on Punkaharjun
Yrittäjien puheenjohtaja.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...