0

Kirkkorannan ruoppaus alkuun – Puruveden vedenkorkeus hankaloittaa kosteikon tekoa ja pohjan kaivamista

Kerimäen kirkkorannan ruoppauksen ja Jouhenlahden kosteikon rakentamisen valmistelevat työt saatiin käyntiin keskiviikkona, noin kuukausi tavoiteaikataulusta jäljessä.
Kirkkorantaan joulun alla ilmestynyt massiivinen ponttoonitelakaivuri ajettiin vesirajaan. Ruoppausta ja kosteikkoa urakoiva Lopen maa- ja vesirakenne Oy aloitti samalla mittaukset ja töiden valmistelut.
– Ensin aletaan tehdä läjitysaluetta kuntoon. Jos lahden ja järven väliin tulevat suojaverhot saadaan asennettua, päästään aloittamaan myös kirkkorannan pohjan ruoppausta viimeistään ensi viikolla, hahmotti urakoitsijaa edustava Pertti Telin keskiviikkoaamupäivällä.

Ison vesistöhankkeen työt oli alun perin määrä aloittaa jo joulukuun alussa, mutta lauhat säät ja vedenkorkeuden jatkuva nousu ovat viivyttäneet aloitusta.
Saimaan pinnan ennustetaan nousevan edelleen, jopa lähelle tulvakorkeutta kevään aikana.
– Saimaan korkeuden kannalta tämä on nyt huonoin mahdollinen tilanne ja ajankohta kaivutöille, mutta tehdään nyt mitä pystytään. Jos homma menee kovin pahasti sotkemiseksi, voi olla että esimerkiksi pohjapatojen tekoa joudutaan siirtämään ensi talveen, arvioi rakennuttaja Juha Maaranen Etelä-Savon ely-keskuksesta.
Kosteikon altaiden ja penkereiden teko todennäköisesti onnistuu korkeammankin veden aikaan.

Selkävesien samentumista torjuvat suojaverhot asennetaan kaivinkoneella jäätä särkien. Suojaverhojen alareuna on painotettu pohjaan kettingeillä ja yläreunaa kannattelevat kellukeponttoonit.
Ponttoonitelakaivuri pystyy Pertti Telinin mukaan kaivamaan pinnalla kelluenkin, mutta työ on hitaampaa, kuin jos kone pystyy tukeutumaan matalassa vedessä pohjaan.
– Jos vesi on koneelle liian korkealla, pitää harkita lautan tuomista kohteelle, sanoo Telin.
Kirkkorannan avovesialueelta on määrä ruopata maamassoja noin 11 000 kuutiometriä. Alue saadaan näin paremmin liikuttavaksi ja veden vaihtuvuus paremmaksi.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...