0

Metsä Wood ja Savonlinnan kaupunki tekivät aiesopimuksen Punkaharjun tehdashankkeesta

Savonlinnan kaupunki ja Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood ovat neuvotelleet 52 miljoonan euron investointihankkeen toteuttamisesta Punkaharjulle.
Metsä Wood suunnittelee uuden 65 000 kuution Kerto® LVL -linjan rakentamista Punkaharjun tehtaalleen. Kaupungin puolesta luotavista uuden tehdasinvestoinnin edellytyksistä on allekirjoitettu aiesopimus.

– Neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä. Olisi todella tärkeää saada iso, 52 miljoonan euron investointi Savonlinnaan. Alueelle tämä toisi kokonaisuutena arviolta noin 100 työpaikkaa ja lisäisi merkittävästi tukkipuun kysyntää alueellamme sekä vahvistaisi Punkaharjun tehdasta ja koko Savonlinnaan Suomen suurimpana mekaanisen metsäteollisuuden keskittymänä. Tämän investoinnin saaminen olisi todella merkittävä ja iso myönteinen asia kaupunkimme kehitykselle, kaupunginjohtaja Janne Laine toteaa.

Lopulliset päätökset tehdasinvestoinnin edellytysten luomiseen tarvittavista määrärahoista ja niiden takauksesta tekee Savonlinnan kaupunginvaltuusto. Kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö on aikoinaan hankkinut ja rakennuttanut Metsä Wood kertopuutehtaalle tehdastilat. Kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön 3,9 miljoonan euron lainojen uudelleen järjestämiseksi kaupunki antaisi kaupungin omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle takauksen.
Savonlinnan kaupungin vastuulle kuuluisi hankkeeseen liittyvä noin 500 000 euron toimistotilainvestointi, joka edellyttää takausta kaupungin omistamalle tehdaskiinteistöyhtiölle.
Lisäksi kaupungin omistama tehdaskiinteistöyhtiö rakentaisi tarvittavat pysäköintialuejärjestelyt, joiden kustannusarvio on noin 500 000 euroa.
Samoin kaupunki vastaisi tarvittavan liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta ja loisi edellytykset jätevesien puhdistukseen tulevaisuudessa.
Kaupungin investointien kustannukset katettaisiin Metsä Woodin maksamilla vuokrilla ja käyttömaksuilla lukuun ottamatta kaupungin vastuulle kuuluvaa kadun remontointia, jonka kustannusarvio on noin 300 000 euroa.
Lisäksi Savonlinnan kaupunki ja Metsä Wood neuvottelevat vielä erikseen tehdasinvestoinnille sekä kaupungin osittain omistavalle lämpöverkkoyhtiön liiketoiminnalle edellytyksiä luovan voimalaitosyhtiön ja siihen liittyvän kattilainvestoinnin omistusjärjestelyistä. Näiden kustannusarvio tässä vaiheessa on noin 3,5 miljoonaa euroa. Metsä Wood lunastaisi nämä viimeistään vuoteen 2027 mennessä sekä maksaisi näille korkoa. Tavoitteena on, että kaupunkikonserni tulisi osakkaaksi myös voimalaitosyhtiöön.

Mikäli investointi toteutuu suunnitellusti, uuden tuotantolinjan on määrä käynnistyi vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lue aiheesta alisää 8.12. Puruvedestä!

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...