0

Matkailutoimijat pitävät nykyisiä yhteyksiä tärkeinä

Syksyn ajan työn alla olleen Savonlinnan matkailustrategian linjauksia kommentoitiin hiljattain Krunuupuistossa paikallisten matkailuyrittäjien toimesta.
Punkaharjun alueella on asiassa paljon painoarvoa.
Strategiaa esitellyt kehitysjohtaja Pellervo Kokkonen totesi jo tilaisuuden alussa, että Punkaharju on Olavinlinnan ja Riihisaaren ohella seudun potentiaalisinta kehitysaluetta.

Kaupungin matkailustrategiassa lähdetään hakemaan tämän hetkisten kirjausten mukaan tuntuvaa matkailijamäärän lisäystä. Tällä hetkellä Saovnlinnassa käy vuosittain noin 300 000 matkailijaa.
Tavoitetila elinkeinojohtaja Janne Weanderin laatimassa strategiassa on, että Savonlinnassa kävisi valtuustokauden lopussa vuositasolla noin 500 000 matkailijaa. Se tarkoittaisi noin 40 prosentin kasvua nykyiseen.
Kokkonen tosin huomautti, että realistisempi tavoite olisi kävijämäärän nostaminen 350-400 000 vuodessa. Se tarkoittaisi noin kuuden prosentin vuosittaista kasvua.
– Sekin on ihan kunnioitettava tavoite ja vaatii paljon työtä, Kokkonen summasi.

Matkailuyrittäjien keskuudessa painottettiin vahvasti sitä, että kaupungin tulee osaltaan sitoutua matkailun kehittämiseen
Konkretisointia painotti muun muassa Harjun Portin resort manager Markus Kaskinen ja totesi, ettei strategian pidä jäädä vain paperiksi, johon on mukava viitata juhlapuheissa.
Tavoitteiden saavuttamista tulee mitata ja seurata säännöllisesti, sekä arvioida.
Yleisesti keskustelussa oli kuitenkin sellaista henkeä, että matkailun kehittäminen ollaan ottamassa vakavissaan myös kaupungin suunnalla.

Matkailutoimijoille yksi tärkeimmistä aiheista olivat kulkuyhteydet. Se nousi esille, kun Kokkonen tiedusteli mihin suuntaan toimintaa pitäisi vielä ja pitäisikö kaupungissa esimerkiksi havitella tulevaisuudessa lentoyhteyksien kehittämistä.
Monen yrittäjän kanta oli se, että ensisijaisen tärkeää on nykyisten yhteyksien säilyttäminen. Lentoyhteys on hyvä olla, mutta ensijaista ei ole lähteä kasvattamaan sitä – etenkään sillä riskillä, että se olisi jostain muualta pois.
Esimerkiksi junayhteyksien todettiin olevan erittäin tärkeitä: siitä on merkittävää etua, kun esimerkiksi Helsingin päärautieasemalta pääsee alueelle verrattain nopeasti ja vähillä vaihdoilla.
Lentoyhteyksien suhteen huomautettiin myös siitä, että seudun kannalta tärkeitä ovat myös muiden lähikaupunkien, kuten Lappeenrannan, yhteydet.
Lisäksi painotettiin, että pelkkä yhteyksien olemassa olo ei tuo kasvua. Vaikka ne ovat tärkeitä, saadaan uusia matkailijoita yrittäjien mukaan vain myynnin ja markkinoinnin kautta.

Strategiatyö etenee Kokkosen mukaan siten, että syksyn kuulemisten antia ryhdytään nyt viemään strategiaan. Eräitä keskeisiä neuvotteluitakin käydään vielä lähiaikoina esimerkiksi VisitFinlandin kanssa.
Tarkoituksena on perustaa Savonlinnaan uusi matkailutiimi, joka pohtisi, seuraisi ja sparraisi matkailutyöhön liittyvää toimintaa. Elinkeinojaoston käsittelyyn strategian on määrä tulla alkuvuodesta.

Lue koko juttu 30.11. Puruvedestä

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...