0

FRESHABIT leimaa Pro Puruveden toimintaa – painopiste tiedottamisessa, ympäristökasvatuksessa ja muiden toimijoiden tukemisessa

Pro Puruveden toiminnan rungon muodostavat myös vuonna 2018 omat velvoitteet FRESHABIT-hankkeessa. Velvoitteet liittyvät tiedottamiseen, ympäristökasvatukseen ja muiden toimijoiden tukemiseen.
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat vahvistettiin viime sunnuntaina hotelli Punkaharjussa pidetyssä syyskokouksessa.
Puruvesi-seminaari järjestetään elokuun alussa Kerimäellä uudella konseptilla. Painopiste on Kerimäen Kirkkorannassa ja lähialueella tehtyihin ja työn alla oleviin vesienhoitorakenteisiin ja niittoihin tutustuminen.
Yhteistoimintamahdollisuuksia Puruvesi-seminaarin ja Puruveden Muikunpäivän järjestäjien kesken selvitellään. Vuosi 2018 on FRESHABIT-hankkeessa toisen kaksivuotisjakson ensimmäinen vuosi uuden jakson tavoitteineen.
Koululaisten Puruvesi-päiviä järjestetään Kesälahdella, Kerimäellä ja Punkaharjulla. Omien rantojen kunnostajille pidetään tiedotustilaisuus mahdollisesti osana Puruvesi-seminaaria.
Viidellä kohdealueella tehty selvitys muutoksista 1950-luvulta alkaen valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä. Saatu materiaali taltioidaan.
Pro Puruvesi jatkaa edellisten vuosien tapaan laajaa näkösyvyysmittausta ja sinilevätilanteen seurantaa. Paikallisia toimijoita tuetaan tapauskohtaisesti harkiten.
Kuonanjärvellä teetettäneen talvella 2018 Karelia AMK:lla FRESHABIT-hanketta tukeva sedimenttitutkimus. Pro Puruvesi teetätti vastaavan tutkimuksen viime talvena Savonlahdella.
Pro Puruveden omat kotisivut www.propuruvesi.fi ja FRESHABIT Puruveden kotisivut www.propuruvesi.fi/FRESHABIT pidetään informatiivisina ja ajantasaisina. Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmästä voi seurata muun muassa Puruveden sinilevätilannetta.
Yhdistys selvittää vaihtoehtoja Pro Puruveden vastuiden ja toimintatavan muutoksiin muun muassa maakuntauudistukseen liittyen ja eri tahojen vesiensuojeluresurssit huomioon ottaen.

Yhdistyksen talousarvio on sekä arvioitujen tulojen että menojen osalta vuonna 2018 hieman vajaat 40 000 euroa.
Suurimmat menot ovat FRESHABIT-menoja. Pro Puruvesi maksaa omista FRESHABIT-menoistaan kokonaan 40 prosentin omarahoitusosuuden.
Tuloista merkittävin on FRESHABIT-hankkeen ensimmäisen kaksivuotisjakson 2016-2017 Pro Puruveden hankemenojen 60 prosentin EU-osuuden lopputilitys kesällä 2018. Henkilöstöä ei palkata.

Pro Puruveden puheenjohtajana valittiin ensi vuonna jatkamaan Reijo Jantunen.
Hallituksessa jatkavat vuonna 2018 Anna-Maija Asikainen, Jaakko Eerikäinen, Hannu Kutvonen, Kari Lindström, Anneli Makkonen, Lasse Musakka, Raimo Oksman, Mikko Suonio ja Heikki Tynkkynen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Tarmo Kosonen. Hallituksesta jäi pois Paavo Jantunen.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...