0

SAMIedu sai koulutuksen laatupalkinnon – ministeriö myönsi koko Suomessa palkinnot kolmelle!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot kolmelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle: Hengitysliitto ry:lle, Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle (SAMIedu) ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle (YSAO). Palkinnot jakoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tiistaina Turussa ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä.

Laatupalkintokilpailun teemana vuonna 2017 oli tiedolla johtaminen.
– Ammatillisen koulutuksen reformi ja uudistuva lainsäädäntö antavat koulutuksen järjestäjille lisää toimintavapautta rakentaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Lisääntyvä vapaus edellyttää vahvaa laadunhallintaa. Palkinnot myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (koulutuksen järjestäjä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä on kuuden jäsenkunnan muodostama koulutuksen järjestäjä, joka ylläpitää Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistoa.

SAMIedu tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta seitsemällä eri koulutusalalla ja lisäksi Valma-koulutusta sekä työelämälle räätälöityjä lyhyt- ja pitkäkestoisia henkilöstö- ja osaamistäydennyskoulutuksia.

Sopeuttaminen on ollut voimakasta vuosina 2010- 2016. Henkilöstömäärä on laskenut ajanjaksona kolmannella osalla ja opiskelijamäärä vajaan viidesosan. Vuonna 2016 kokonaisopiskelijamäärä oli 1832, josta 1264 on järjestämisluvan mukaista peruskoulutusta, 230 oppisopimuskoulutusta ja 338 aikuiskoulutusta eri muodoissaan.

Vuonna 2016 koulutuspalvelujen henkilöstömäärä oli 161 ja yhtymäpalvelujen 54.

SAMIedussa on tehty laatutyötä tavoitteellisesti vuodesta 2000 lähtien ja se on saanut tästä vuosien varrella tunnustusta. SAMIedussa on kehitetty tavoitteellisesti tiedolla johtamisen kokonaisarkkitehtuuria.

Tasapainoisen onnistumisen BSC-tavoitekortit ja jatkuvan parantamisen toimintamallin prosessikuvaukset, toimintaohjeet ja työkäytännöt ovat johtamisen ja kollegiaalisten tiimien työn ja tuloksellisuuden arvioinnin perustana.

SAMIedussa on kehitetty reaaliaikaista tiedonhallintamittaristoa toiminnan laadunvarmistukseen ja -hallintaan. Tietovarastoon (DW) kootaan tietoa historiasta, nykytilasta ja ennakointitietoa reaaliaikaisesti eri tietolähteistä, asiakkaisiin, henkilöstöön, talouteen, prosesseihin ja laatuun liittyen.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...