0

Hieman avarakatseisuutta, pyydän

Toissa viikolla tuli julkisesti tietoon asia, joka yllätti enää harvat. Sivistyslautakunta käynnisti Kerimäen lukioyksikön lakkautusprosessin määräämällä ajankohdan kuulemistilaisuudelle. Mutta alkaa olla jo hieman myöhäistä itkeä, maito on niin sanotusti ollut maassa jo liian pitkään. Lakkautuksen ilmoitettiin tulleen esiin osana kaupungin palveluverkkotarkastelua. Kaunis kiertoilmaisu, kun todellisuudessa on kyse pitkällisen ajojahdin loppuhuipentumasta.
Voi olla, että enää on tehtävissä hyvin vähän. Kerimäen lukio, tehtiin houkuttelemattomaksi vaihtoehdoksi vuosia kestäneillä lakkautuspuheilla, ja lopulta hallintopäätöksellä siirtää kolmas vuosiluokka kaupunkiin. Kaupungin päästä vakuuteltiin aikanaan, ettei tarkoituksena ole edesajaa lukion lakkauttamista. Ehkä ei, mutta myöskään mitään säilyttämisen eteen ei tehty.

Päätöksenteon ja vaikuttamisen heikoin kohta on kapeakatseisuus. Virkamiehet, päättäjät ja kuntalaiset eivät osaa tai halua nähdä asioita laajempina kokonaisuuksina. Pidän maaseudun palvelutarjonnan tasoa yhtenä parhaista esimerkeistä tähän. Palvelujen tarjoaminen pienellä paikkakunnalla nähdään useimmiten kalliina ja tehottomana. Enkä kiellä, etteikö esimerkiksi terveydenhoidon tai koulutuspalvelujen järjestäminen pienellä väestöpohjalla ole asukaskohtaisia kustannuksia tarkastellessa kallista.
Tietyt palvelut on kuitenkin pakko säilyttää. Näin päädytään noidankehään, josta on vaikeaa päästä ulos. Palvelutarjonnan heikentäminen syö paikkakunnan houkuttelevuutta muuttajien silmissä, mikä vie verotuloja ja heikentää pätevän työvoiman saantia. Sen seurauksena pakollisten lakisääteisten palveluiden tarjoaminen tulee entistä kalliimmaksi. Valitettavasti nämä nähdään virkamiesjohdossa aina syinä päätöksiin, ei koskaan seurauksina aiemmin tehdyistä.
Joidenkin palvelujen vieminen taas vaikeuttaa suorassa suhteessa muiden järjestämistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on sivulukioiden lakkauttaminen. Se vaikuttaa suoraan koulun opettajakuntaan, kun kaikille ei enää riitä opetusvelvollisuuden mukaisia tunteja. Kiertävistä opettajista aiheutuu väkisinkin lisäkustannuksia sekä laajoja opetettavia ainekokonaisuuksia, mikä tulee heikentämään oppimisen edellytyksiä. Lukio on varmasti myös houkuttanut opettajia Kerimäelle töihin, ja se on takuuvarmasti kehittänyt yläkoulua.

Vielä hankalampaa on nähdä päätösten abstraktimmat seuraukset. Katoavat palvelut tulevat heijastumaan asukkaiden viihtyvyyteen ja hiljaa etenevän kylän hiipumisen myötä tyytyväisyyteen ja elämänlaatuun. Yhdistykset ja urheiluseurat kärsivät, kun nuoret valuvat kaupunkiin. Ja aikaisempi muutto pois kotipaikkakuntalta tutkitusti heikentää todennäköisyyttä palata sinne myöhemmin asumaan.
Mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä? No ei. Antakaa ihmiset mielipiteidenne kuulua. Ja te jotka olette herkkiä tuomitsemaan muiden näkemykset, ottakaa huomioon, että toisilla voi olla asioista tietoa jota teillä ei ole.
Voitaisiinko täälläpäin vihdoin oppia katsomaan eteenpäin avarakatseisesti ja kehittäen. Peräpeilin jatkuva vilkuilu kun ei tuo mennyttä takaisin.

Jesse Härkönen
Kirjoittaja on urheilun parissa
puuhaava kerimäkeläinen.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...