0

Puolet valtuutetuista halusi muutosta

Hallintosääntö on tärkeä kunnan hallinnon ja toiminnan ohjausväline. Hallintosäännöllä muun muassa määritellään luottamushenkilöelinten toimivalta. Noin puolet Kiteen kaupungin valtuutetuista tavoitteli merkittäviä muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Muutoshalua löytyi pääasiassa Kokoomuksen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmistä, mutta myös joitain valtuutettuja Sosiaalidemokraattien ja Keskustan riveistä asettui muutoksen kannalle.
Moneen muuhun Suomen kuntaan verrattuna luottamushenkilöt ovat antaneet Kiteellä viranhaltijoille poikkeuksellisen paljon ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa. Uusi kaupunginvaltuusto joutui pohtimaan kantaansa asioihin, sillä hallintosääntöön esitettiin useita muutosehdotuksia toimielinten ratkaisuvallan lisäämiseksi henkilöstöasioissa. Näin esimiehen valinnan takana olisi laajempi tuki verrattuna aiempaan tilanteeseen, jolloin yksi johtava viranhaltija valitsi alaisensa esimiehen.
Muutosehdotukseni mukaan kaupunginhallitus ja muut toimielimet täyttävät vakinaisesti tulosalueidensa ja tulosyksiköidensä esimiesten sekä niin sanottujen itsenäisessä asemassa olevien virat ja toimet. Muut virat ja toimet täytetään niin kuin aiemminkin kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja tulosalueiden esimiesten toimesta. Esimerkiksi toisen asteen koulutus on tulosalue, jonka tulosyksikköjä ovat lukio ja kansalaisopisto.

Uusi valtuusto oli niukasti yhden äänen enemmistöllä valmis siirtämään esitykseni mukaisesti esimiesvalintojen ratkaisuvaltaa toimielimille. Vastaava esitys kaatui edellisellä valtuustokaudella vain yhdellä äänellä, joten asia on jakanut luottamushenkilöiden mielipiteitä aiemminkin.
Esitys viran kelpoisuusehtojen päättämisestä valtuustossa siten, ettei valinnan suorittava toimielin tai viranhaltija voi myöhemmin muuttaa valtuuston päättämiä kelpoisuusehtoja, hävisi sen sijaan pohjaesitykselle yhdellä äänellä. Mielestäni ei ole loogista eikä oikein, että toinen taho voi muuttaa valtuuston päättämiä viran kelpoisuusehtoja ja että kunnan ylimmän päättävän elimen tekemä ratkaisu voidaan mitätöidä.
Valtuutettujen enemmistö ei myöskään ollut valmis siirtämään toimialajohtajien valintaa valtuuston päätettäväksi, vaikka monissa muissa kunnissa näin toimitaankin. Kiteen kaupungissa jatkuu tältä osin vanha käytäntö, eli kaupunginvaltuusto päättää jatkossakin henkilöstövalintoihin liittyen vain kaupunginjohtajan valinnasta. Sen sijaan valtuutetut olivat yksimielisiä siitä, että valtuusto päättää uuden viran perustamisen lisäksi myös viran lakkauttamisesta.

Tiukat äänestystulokset hallintosäännön käsittelyssä niin hallituksessa kuin valtuustossakin kertovat osaltaan poliittisten ryhmien näkemyseroista.
Äänestystulokset kuitenkin kertovat sen, että merkittävä osa kiteeläisistä valtuutetuista haluaa lisätä luottamushenkilöelinten ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa. Toimielinten päätösvallan lisääminen tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesvalinnoissa on yksi merkittävä askel kohti demokraattisempaa päätöksentekoa, jossa luottamushenkilöelimet käyttävät merkittävää ratkaisuvaltaa.

Sanna Halttunen
Kaupunginvaltuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen (kok.)
Kitee

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...