0

Puruvedellä Savonlahden tilanne huolestuttavin – Puruvesi-seminaari käsitteli kattavasti jo tehtyä ja tulevaa

Puruveden tilannetta on selvitetty viime vuosina enemmän ja tarkemmin kuin koskaan aiemmin. Tämä kävi ilmi Puruvesi-seminaarissa.
Seminaarissa puhuivat useat Freshabit-hankkeen myötä toimivat tahot. Puruvesi kuuluu Freshabit Life IP-hankkeeseen yhtenä kahdeksasta hankealueesta. Hankkeen vaikutukset kohdentuvat kaikkiaan 43 Natura2000-alueelle.
Nyt käynnistymässä on selvitysten jälkeen myös konkreettisia toimenpiteitä kirkkaan järvihelmen voinnin parantamiseksi, tai vähintäänkin rehevöitymisen pysäyttämiseksi tämän hetken tilanteeseen.
Vaikuttaa siltä, että liikkeellä ollaan ajoissa. Muutoksia ja rehevöitymistä on selkeästi tapahtunut suurilla, matalilla lahtialueilla, vähemmän selkävesillä.
Huolestuttavin on Kuonanjärven valuma-alueella olevan 50 hehtaarin kokoisen Savonlahden tilanne.
Karelia ammattikorkeakoulun limnologi Tarmo Tossavainen kertoi opiskelijoiden kanssa viime elo-syyskuussa tehtyjen koekalastuksen ja mittausten tuloksista.
– Saalis oli särkikalojen ja pienten ahventen osalta todella runsas. Kaloja tuli keskimäärin 218 kappaletta per kerta ja niistä 153 kappaletta oli särkikaloja. Määrä kertoo ylikuormitetusta vesistöalueesta.

Koekalastuksessa todettiin petokalojen loistavan poissaolollaan Savonlahdella.
– Hauen, kuhan ja yli 15 senttiä pitkän ahvenen osuus keskimääräisestä saaliista on erittäin alhainen ja riittämätön hyvinvoivan kalaston ylläpitämiseen, Tossavainen totesi.
Savonlahdella tapahtuu rehevöityneelle ekosysteemille tyypillistä aineen ja energian kasautumista. Vesialue liettyy, vesi- ja rantakasvit sekä leväkasvustot lisääntyvät. Kalakannat kääpiöityvät ja särkikalat pahentavat tilannetta entisestään tonkimalla pohjasta ravintoa ja ulostamalla samoille alueille.
– Suomunäytteiden perusteella petokalojen kasvu on kohtuullista. Sen sijaan särkikalat ja pienet ahvenet kasvavat heikosti. Ravintoa ei yksinkertaisesti riitä.
Tossavainen suosittelee särkikalojen ja pikkuahvenen tehokalastusta Savonlahden alueelle, yhtenä vesistön parannuksen toimenpiteistä.

Lue aukeaman verran Puruvesi-seminaarista 3.8. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.

Kommentteja aiheesta “Puruvedellä Savonlahden tilanne huolestuttavin – Puruvesi-seminaari käsitteli kattavasti jo tehtyä ja tulevaa

  • 4.8.2017 at 15:35
    Permalink

    Vehkajärveen laskeva Kartesuon kymmenien km ojitus, joka valmistui tämän vuoden alussa Metsäkeskuksen toteuttamana. Onko Metsähallituksen ja ELYkeskuksen ammattilaiset käyneet tarkistamassa kyseisen kohteen vesien suojelun riittävyys ( lietekuopat, pitkien ojien pohjapadot ja saestusaltaiden koot ? ) ja antaa kommentti tehdystä työstä?

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...