0

Puruvesi-seminaarissa keskustellaan Puruveden tilasta

Pro Puruvesi järjestää vuoden 2017 Puruvesi-seminaarin lauantaina 29.7. klo 10 – 15 Ruokkeen Lomakylässä Kesälahdella (Ruokkeentie 58, 59810 Kesälahti). Seminaari on osa tammikuussa 2016 käynnitynyttä FRESHABIT LIFE IP-hanketta, joka on Suomen suurin Life-hanke kautta aikojen ja se kestää aina 30.9.2022 asti. Puruvesi on siinä mukana yhtenä kahdeksasta Suomen kohdealueesta. Pro Puruveden järjestämät Puruvesi-seminaarit ovat tärkeä osa FRESHABIT Puruveden tiedottamista.

Ensimmäinen FRESHABIT-hankkeeseen sisältyvä Puruvesi-seminaari pidettiin viime vuonna Hotelli Herttuassa Kerimäellä. Puruvesi on kahden maakunnan ja kahden eri maakuntiin kuuluvan kaupungin, Savonlinnan ja Kiteen, yhteinen järviaarre. Puruvesi-seminaarin järjestämisellä vuorovuosin Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sekä samalla Savonlinnan ja Kiteen alueella, halutaan korostaa tätä Puruveden ominaispiirrettä.

Seminaari on suunnattu erityisesti Puruveden seutukunnan vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä hankkeen sidosryhmille. Keskeiset Puruvedellä hankkeessa toimivat tahot selvittävät mitä ovat tähän mennessä saaneet tehdyksi ja mitä ovat tänä vuonna tekemässä. Hankkeen ensimmäinen kahden vuoden jakso sille asetettuine tavoitteineen päättyy vuoden 2017 lopussa. Parastaikaa on menossa seuraavan kahden vuoden jakson yksityiskohtainen suunnittelu.

Keskeisin hanketavoite Puruvedellä on saada järven heikkenevä kehitys pysähtymään valituilla viidellä kohdealueella ja paraneminen alkuun. Painopiste on konkreettisissa toimissa em. kohdealueiden valuma-alueilla. Hankkeeseen sisältyy myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sen tulokset lisäävät ymmärrystä Puruveden tilanteesta ja edesauttavat oikeiden parantavien toimenpiteiden löytämistä. Tuloksilla on käytettävyyttä myös muualla.

Seminaarin esiintyjät edustavat sekä valtakunnallista, maakunnallista että paikallista asiantuntemusta vesienhoidosta ja FRESHABIT-hankkeesta Puruvedellä. He ovat itse paljolti vastuussa hankkeessa heidän organisaatiolleen määrättyjen tavoitteiden saavuttamisesta.

Puruvesi-seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu alkaa 29.7. klo 09.30.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...