0

Puruvedellä kehitetään virtausmallia

Puruvedellä tehdään tänä kesänä Freshabit-hankkeeseen liittyen virtausmittauksia virtausmallin kehittämistä varten. Suomen ympäristökeskuksen johdolla tehtävissä mittauksissa saadaan samalla tietoa valituilta alueilta virtauksista Puruvedellä.
Käytännön työstä vastaa Pro Puruvesi ry. vapaaehtoistyönä Kerimäen Kirkonkylän, Patasalon ja Halmesaaren suunnalla. Metsähallitus tekee vastaavia mittauksia meneillään olevaan muuhun Freshabit-toimintaansa liittyen Hummonselän suunnalla.
Metsähallituksen virtausmittaukset Hummonselällä ajoittuvat lähiviikkoihin. Pro Puruvesi jatkaa mittauksia lokakuun loppupuolelle asti ja saattaa ulottaa mittauksia myös joillekin muille alueille Puruvedellä.

Mittaukset tehdään uimuriparilla kahdesta syvyydestä. Mittaus kestää kerrallaan muutamia tunteja ja ajoittuu valoisaan aikaan.
– Samalla alueella tehdään useita mittauskertoja vaihtelevilla tuulilla. Mittausuimureiden liike tallentuu automaattisesti ja uimureiden liikettä sekä sijaintia voidaan seurata lähes reaaliaikaisesti, kertoo Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Mittausuimureissa on oranssinvärinen kelluke ja noin metrin pituisen varren päässä lippu. Siitä näkyy uimurin kuuluvan Freshabit-hankkeeseen.
Mittausuimurit liikkuvat hitaasti ja ovat verkkomerkkien tapaan hyvin näkyvissä. Veneilijöitä pyydetään kiertämään mittausuimurit muutaman kymmenen metrin etäisyydeltä, etteivät veneestä ja moottorista syntyvät virtaukset vaikuta mittaustuloksiin.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...