0

Mökkiläinen voi turvata maiseman vuokraamalla

Onko mökkitonttisi viereen ilmestynyt talven aikana hakkuuaukko? Olisitko halunnut nähdä alueen mieluummin tuttuna lähimetsänä? Miellyttävän lähimaiseman säilyttäminen voi olla mahdollista maisemavuokrauksen avulla.
Suomen metsäkeskus kyselee tänä kesänä vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä maisemavuokrauksesta. Kyseessä on EU-rahoitteinen Metsämaisema mieleiseksi -hanke.
Hankkeen tavoitteena on lisätä mökkiläisten ja matkailuyrittäjien tietoisuutta metsätaloudesta, jotta asioista olisi helpompi keskustella asiapohjalla.
Maisemavuokrauksen mahdollisuutta ei juuri tunneta. Maisemanvuokraus on metsänomistajan ja vapaa-ajanasukkaan välinen vapaaehtoinen sopimus siitä, että metsänomistaja jättää maisemallisesti arvokkaan alueen määräajaksi hakkuiden ulkopuolelle tai tekee hakkuut erityisesti maiseman huomioon ottavalla tavalla.
Metsänomistajalle korvataan hakkuutulojen menetys tai aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Maisemanvuokrauksesta on olemassa toimintamalli, mutta siitä ei yleensä tiedetä eikä se ole muodostunut käytännön toiminnaksi.
Netissä olevan linkin kautta vapaa-ajan asukkaat voivat käydä vastaamassa Metsäkeskuksen kyselyyn. Aiemmin on tehty kysely metsänomistajille ja hankkeen jatkuessa vuoden 2018 loppuun, on tarkoitus tavoittaa vielä matkailupalveluyrittäjiä.
Webropol-kysely löytyy seuraavasta linkistä: http://www.nettilaituri.fi/fi/page/391

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...