0

Mistä sinä olet ylpeä?

Melko tehokas tapa tutustua lähemmin ihmisiin on matkustaa heidän kanssaan henkilöautossa vajaan viidensadan kilometrin matkan ja vielä toisen mokoman takaisin.
Kesäkuun alkupuolella teimme matkaa muun muassa Savonlinnan uuden elinkeinojohtajan kanssa Ouluun vuosittaiseen Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaariin. Kaksipäiväisen tapahtuman tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän ja kuntavaikuttajien vuoropuhelua sekä jakaa tietoa ja kokemuksia erilaisista toimenpiteistä kuntien elinvoimaisuuden lisäämiseksi.
Suosittelen seminaariin osallistumista kaikille oman seutunsa kehittämisestä kiinnostuneille päättäjille ja yrittäjille.

Hyvistä puheenvuoroista ja esitelmistä mieleenpainuvin oli tarina Vieremän kunnan toiminnasta ja sen merkityksestä maailmanlaajuisesti tunnetun metsäkoneyhtiön Ponssen menestystarinan rakentamisessa.
Esitelmäkokonaisuus oli malliesimerkki siitä, mitä kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyö voi parhaimmillaan olla. Ponssen menestys osoittaa myös vääräksi väitteen, että yrityksen on menestyäkseen sijaittava kasvukeskuksessa tai sen lähellä.
Kotiseutuunsa sitoutunut, intohimoinen yrittäjä on monessa mielessä kunnalle arvokas asukas, josta kannatta pitää kiinni.
Vuonna 1970 Vieremän kunnanvaltuusto teki niukalla enemmistöllä kauaskantoisen päätöksen tarjota puitteet Ponssen liiketoiminnan käynnistämiseksi. Toimitilojen rakentamisen lisäksi kunta varmisti osaavan henkilöstön saatavuuden käynnistämällä ammatillisen koulutuksen sekä lukion toiminnan Vieremällä.
Kunta järjesti myös asuntoja ja tontteja uusille asukkaille. Kunnalla oli lisäksi merkittävä rooli keskeisten alihankkijayritysten houkuttelemisessa kuntaan. 2000-luvun puolessavälissä toiminnan laajentuessa Ponssen ympärille on rakentunut yrityskylä. Kunta on omien panostensa vastineeksi saanut lisää verotuloja ja kunnan asukkaiden yhteisöllisyys ja viihtyvyys on lisääntynyt. Vieremällä vallitsee erityislaatuinen kylä- ja kuntahenki.

Kuten Vieremän kunnanjohtajakin Mika Suomalainen esitti, kaikkien kuntien tavoite on yritysten menestyminen. Kunnan tehtävä on luoda edellytyksiä sattumille ja hyville tarinoille. Yrittäjä on pääosassa ja kunta varmistaa yritykselle hedelmällisen toimintaympäristön.
Ei riitä, että strategiaan kirjataan, että ollaan yrittäjäystävällinen kunta, vaan sen pitää näkyä käytännön toimenpiteinä. Tämä yleensä tarkoittaa niin henkilö- kuin taloudellisiakin panostuksia. Yrittäjät on tunnettava henkilökohtaisesti ainakin pienessä kunnassa. Kanssakäyminen ei saa rajoittua vain kahvitilaisuuksiin, vaan pyritään arkipäiväisiin kohtaamisiin.
Ja kuten kuntayhteistyön mallikunnassa Vieremällä, ei voi tuudittautua siihen, että hyvä nykytilanne jatkuu maailman tappiin, vaan kunnassa on panostettava jatkuvaan kehittämiseen. Suosittelen jokaiselle tutustumista ”Valovoimainen Vieremä 2040” suunnitelmaan, joka on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston tutkijatohtori Emilia Rönkön työryhmän kanssa. Valitun skenaarion yhtenä tavoitteena on luoda ”uusi Ponsse”.
Miten muuten itse vastaat, kun joku kysyy mistä Sinä olet erityisen ylpeä kotiseudussasi?

Ruth Lähdeaho-Kero
Kirjoittaja on Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...