0

Sähköntuotanto saa väistyä kalojen tieltä

Savonrannan kirkonkylän halki kulkevien virtojen kunnostus kalojen vaellusreitiksi on tulossa mahdolliseksi. Savonrannan kehittämissäätiö on päätynyt lakkauttamaan Vuokalan sähkölaitoksen toiminnan siinä vaiheessa, kun virtojen kunnostustyöt aloitetaan.
Säätiön omistama vesivoimalaitos säännöstelypatoineen on ollut suurin este kalatien rakentamiselle. Säätiö päätyi ratkaisuun keskusteltuaan kalatalousviranomaisten, vesialueen omistajien ja muiden sidosryhmiensä kanssa.
Sähkölaitoksen sulkemista puoltaa sekin, että kaksi rapistunutta säännöstelypatoa tulisi laitoksen toiminnan jatkuessa lähivuosina korjata.

Vuokalareitille valmistunutta kunnostussuunnitelmaa esitellään Savonrannalla huomenna perjantaina.
Vuokalareitti on Savonrannan kylän keskellä kulkeva puolen kilometrin virtavesijakso Vuoksen vesistöön kuuluvien Vuokalajärven ja Saimaan Pyyveden välissä.
Jakson putouskorkeus on noin 10 metriä ja alueella on ollut historian saatossa moninaista vesivoimaa hyödyntävää toimintaa pato- ja rännirakenteineen. Nykyisin alueella toimii enää 1930-luvulla rakennettu Vuokalan sähkölaitos ja museomylly.
Kokonaisuuden omistava Savonrannan kehittämissäätiö on valmis sallimaan säännöstelypatojen muuttamisen kiinteiksi pohjapadoiksi. Nykyisiin patoihin liittyvä Lääninhallituksen padotuslupa ja sen velvoitteet haetaan määrättäväksi raukeamaan.
– Molempien patojen yhteydessä on jo toimiviksi havaitut puurakenteiset kalaportaat. Taustalla ei siis ole pelkästään kalan nousun mahdollistaminen, vaan kokonaistaloudellinen pohdinta, kertoo suunnitelmaa tehneen Ecoriver Oy:n toimitusjohtaja Timo Pohjamo.

Kunnostushankkeessa on suunniteltu nykyisten patojen purkutapa sekä korvaavien luonnonmukaisten pohjapatojen rakenteet.
Hankkeella turvataan kalojen mahdollisimman kattava vapaa liikkuvuus reitillä ja kunnostetaan säännöstelytoiminnan muokkaamat lähiuomat virtavesieliöstön vaatimusten mukaisiksi.
Suunnitelluilla töillä hyvälaatuisen virtaveden pinta-ala alueella kaksinkertaistuu 0,3 hehtaariin. Mahdollisimman suuri osa patorakenteista säilytetään osana kulttuurihistoriallista lähimaisemaa.
Patojen yläpuolisten Koski- ja Sahalammen keskivesikorkeudet on tarkoitus pitää nykyisessä vakiintuneessa tasossaan.

Suunnittelualueella ja sen yläpuolisella Kaidan vesistöalueella on erinomainen vedenlaatu. Alueella on hyvä potentiaali muun muassa Vuoksen järvitaimenen lisääntymisalueena.
Luonnontaloudellisten arvojen ohella hankkeen kunnostustöillä on merkittävä Savonrannan kylän keskeistä virtavesimaisemaa lisäävä ja ihmisten viihtyvyyttä parantava vaikutus.
Vuokalankosken kunnostus on kirjattuna Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan vuosille 2016–2021.
– Hankkeen negatiivisena puolena on vesivoiman hyödyntämisen aikakauden loppuminen reitillä ja erityisesti sen historiallisesti arvokkaassa Vuokalan museomyllyssä, toteaa Pohjamo.
Myllyn voimalan sulkeminen vähentää uusiutuvalla vesivoimalla tuotettua energiaa vuositasolla noin 200 MWh.
Suunnitelman toteuttamisen kustannusarvio on 70 000 euroa. Kehittämissäätiön asiamies Anne Käyhkö arvioi, että toteutus saattaa lupaprosessien vuoksi mennä talvikaudelle 2018-19.

Vuokalan reitin kunnostussuunnitelman esittelytilaisuus pe 9.6. klo 18 Savonrannan koulun juhlasalissa.
Vesivoimalaitos säännöstelypatoineen on ollut suurin este kalatien rakentamiselle.
Vuokalan sähkölaitoksen ja museomyllyn yhteydessä olevat kalaportaat on havaittu toimiviksi, jos vain vettä virrassa riittää.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...