0

Tavoitteena paras paikka

Ruutitynnyrin neljäs vuosi pyörähti käyntiin ja on aika tarkastella, kuinka hyvin toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Siitä olen ainakin tyytyväinen, että monikaan ei enää puhu ”entisestä Siwasta” vaan ”Ruutitynnyristä” tai ”Tynnyristä”, ja paikka on pikkuhiljaa vakiinnuttamassa toimintaansa.
Erityisen onnellinen olen siitä, että sain huhtikuussa kumppanin käynnistämään Harjun kirppiksen toimintaa. Yhdessä on mukavampaa tehdä töitä ja kehittää toimintaa. Käytetyn tavaran myymälälle on kylällä selkeä kysyntä. Onpa muutama kävijä tullut vähän kauempaakin löytöjä tekemään.

Alun perin tavoitteena oli luoda Punkasalmeen kohtaamispaikka, josta ihmiset voivat ostaa paikallisten valmistamia elintarvikkeita ja käsitöitä. Myös sisäinen konsultti tavoitteli Ruutitynnyrin muodostuvan erityisesti paikallisille yrittäjille paikaksi, jossa sparrata omia liikeideoita ja tunnistaa kehittämiskohteita. Tavoitteena oli tietysti myös löytää yhteistyökumppaneita, joiden kanssa lisätä alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta uusille asukkaille.
Kylän raitilla on mainio tilaisuus tutustua niin vakituisiin asukkaisiin kuin alueella vieraileviin ihmisiin ja satunnaisiin kulkijoihin. Osallistuminen erilaisiin aktiviteetteihin, yhdistystoimintaan ja kehittämisprojekteihin on kasvattanut omaa paikallista verkostoa ja lisännyt ymmärrystä maaseutuyrittämisen haasteista.

Kauppiaan näkökulmasta asiakaskunnan pienuus on ongelma, jonka voi ratkaista ainoastaan sillä, että saamme lisää asukkaita seudulle. Työn alla olevan Savonlinnan kaupunkistrategian tavoitteena on oltava uusien työpaikkojen syntyminen ja osaavan työvoiman houkutteleminen paikkakunnalle.
Meille asukkaille on annettu mahdollisuus esittää omia ajatuksiamme alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi – hyvä niin. Toivottavasti monista toimenpide-ehdotuksista kiteytyy lopussa selkeä, toteutuskelpoinen suunnitelma, eikä vain mahdoton määrä toiveita. Strategian toimeenpano on kaikkein tärkeintä ja edellyttää, että oikeat ihmiset ovat tekemässä oikeita asioita. Nopeita voittoja ei ole ja strategian toteuttamiselle on annettava aikaa.
Kuntavaalit on nyt käyty ja uskon, että uuden valtuuston myötä yhteisen Savonlinnan kaupungin kehittäminen saa aivan uudenlaista virtaa! Noin puolet valtuuston jäsenistä vaihtuu uusiin ja valtuutettujen keski-ikäkin taisi laskea. Tehkäämme kaikki töitä sen eteen, että vuoropuhelu päättäjien kanssa lisääntyy entisestään.
Pidetään huoli siitä, että virkamiehet ja valtuutetut jatkossa punnitsevat jokaista päätöstä suhteessa yhdessä sovittuun strategiaan. Suunnitelmallisella, pitkäjänteisellä yhteistyöllä onnistumme! 

 

Ruth Lähdeaho-Kero
Kirjoittaja on Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...