0

Nuoria vaikuttajia haetaan Enonkoskella – kuntaan perustetaan nuorisoneuvosto

Enonkosken kuntaan perustetaan nuorisoneuvosto, joka aloittaa toimintansa kesäkuun alusta. Parhaillaan haussa on neuvoston jäsenistö, joka kootaan 13-20 -vuotiaista enonkoskelaisista.
Uuteen toimielimeen valitaan vähintään viisi, enintään kymmenen jäsentä  hakemusten perusteella.
– Nuori sitoutuu nuorisoneuvoston jäsenyyteen ja toimintaan kaksivuotisen toimikauden ajaksi ja saa työstään todistuksen, rehtori-sivistystoimenjohtaja Tommi Tikka kertoo.
Nuori on oikeutettu jatkamaan neuvostossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän täyttäisi 21 vuotta.

Neuvoston tarkoitus on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia kotikunnassaan sekä olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa.
Neuvosto voi valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. Nuorisoneuvosto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia määrärahojensa puitteissa.

Nuorisoneuvoston kokouksissa on läsnä kunnan viranhaltija esimerkiksi rehtori-sivistystoimenjohtaja tai liikunnanohjaaja-nuorisotyöntekijä. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat nuoret itse ja neuvosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.
Nuorisoneuvoston kokousedustajilla on mahdollisuus kutsusta osallistua lautakuntien, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksiin, joissa käsitellään nuoria koskevia asioita. Nuorisoneuvoston jäsenillä on kokouksissa myös puheoikeus.
Nuorisoneuvoston jäsenyydestä kiinnostuneet voivat lähettää hakemuksensa rehtori-sivistystoimenjohtajalle perjantaihin 19.5. mennessä.

 

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...