0

Norpansuojelu on yhteispeliä

Tämänvuotinen norppakevät on vauhdissa, ja siitä merkkinä Kerimäellä jaettiin norppaturvallisia katiskoita. Ilmaisilla katiskoilla halutaan laittaa norppavesillä liikkuvat ja kalastavat ihmiset ajattelemaan, kuinka konkreettisin keinoin voi varjella saimaanhylkeen kantaa.
Saimaannorpan pesälaskennat on pääosin suoritettu, ja laskijat kiersivät myös Puruveden aavoja. Tuloksia saadaan tuota pikaa.
Tähän mennessä hylkeen ei tiedetä pesineen Puruvedellä, mutta havaintoja norpista on tehty. Norppa asuu Puruvedellä, ja yhtä hyvin hylje voi jäädä satimeen ja hukkua kalanpyydykseen Puruvedelläkin. Sen vuoksi on tärkeää, että norpansuojeluorganisaatiot jakavat asiallista tietoa saimaanhylkeestä. Kukapa haluaisi nostaa verkostaan kuolleen norpan – Saimaan alkuperäisasukkaan.
Norppia on vähän, eikä niitä ole missään muualla kuin Vuoksen vesistöalueella. Norppa ja ihminen sopivat asumaan rauhallista rinnakkaiseloa kuten tähänkin saakka.
Norpansuojelu on yhteispeliä, ja suojelijoiden ja ranta-asukkaiden tulee kohdata toisensa ja kunnioittaa toistensa ajatuksia. Vuoropuhelu on tärkeää, ja siksi onkin hyvä, että Luonnonvarakeskus selvittää kyselyllä Saimaan osakaskuntien vedenomistajien näkemyksiä ja kokemuksia norpasta ja norpansuojelun vaikutuksista kalastukseen. Kyselyn tuloksia käytetään suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa, kun suojelutoimia päivitetään seuraavan kerran vuosikymmenen vaihteessa.
 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...