0

Liikettä päätöksiin

Kuntavaalit on käyty ja kansa on puhunut. Mieleni olisi kovin tehnyt palata aiheeseen ja ruotia vaalitulos läpi vielä kertaalleen. Se on kuitenkin tehty jo monesti. Siksi jääköön asia näihin alkusanoihin.
Sen sijaan nostan esille aiheen, joka uusien päättäjien on nyt syytä ottaa vakavasti. Liikunta. Ja liikunnan vaikutus ihmisten hyvinvoinnille. Eritoten se mitä kunta voi – tai suorastaan mitä kunnan pitää – tehdä liikunnan ja urheilun eteen. Asia on ajankohtainen monista syistä. Ei vähiten siksi, että päätöksentekoon on saatu puhaltamaan uusia tuulia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä pois kunnilta liikunta- ja vapaa-ajanpalveluista tulee väistämättä suurempi osa kaupungin päätöksentekokenttää. Siitä myös tulee kunnalle keskeinen keino itse vaikuttaa asukkaiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen.
Savonlinna ei omaa liikuntamyönteisen kaupungin mainetta. Päätöksenteossa liikunta ja vapaa-aika ovat usein olleet päättäjille helppoja säästökohteita. Kaupungilta puuttuu liikunnan ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä strategioita, jopa lakisääteisiä. Jo se osoittaa liian suurta näköalattomuutta ja mielenkiinnon puutetta asiaa kohtaan.
Opetus- ja kulttuuriministerin asettama työryhmä esittää tuoreessa raportissaan konkreettisia ratkaisuja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseen. Sen mukaan jokaiselle lapselle on taattava mieluinen harrastus ja vähävaraisten harrastamista on tuettava. Kuntien on kartoitettava harrastustilansa, ja tarjottava niitä mahdollisuuksien mukaan ilmaiseksi käyttöön. Harrastajalähtöisyyttä suunnittelussa on lisättävä. Raportti myös korostaa vapaaehtoisten toimijoiden, siis käytännössä urheiluseurojen, toimintaedellytysten parantamista.

Näihin asioihin on Savonlinnassakin nyt kiinnitettävä huomiota. Kun asioita lähdetään ajamaan, on samassa muistettava kehittää liikuntapalveluja kokonaisuutena, siis myös aikuisharrastajat ja kilpaurheilun edellytykset huomioiden. Sivukyliä on tässäkin kehitettävä tasavertaisesti.
Liikuntapaikkarakentamiseen on luotava toimiva, selkeä ja kehittämislähtöinen strategia, jota myös toteutetaan. Kuntalaiset ansaitsevat toimivat ja viihtyisät harrastuspaikat. Se myös palvelee urheiluseurojen tarpeita.
Arvostus seurojen tekemää työtä kohtaan on nostettava uudelle tasolle. Seurat on otettava entistä paremmin osaksi suunnittelutyötä, ja niiden toimintaa on helpotettava esimerkiksi salivuoroja jaettaessa ja tilavuokria määritettäessä.
Myös kilpaurheilun edellytysten turvaaminen on tärkeää. SaPKon Mestis-voitto viimeistään osoitti, kuinka suuri merkitys omilla menestyvillä urheilijoilla ja joukkueilla on kaupungin yhtenäisyydelle ja imagolle. Myös koulumaailmassa on huomioitava kilpaa urheilevien tarpeet. Kattava urheilijapolku lapsesta saakka mahdollistaa kilpaurheilun paikkakunnalla.
Liikunnan ja urheilun merkitys ihmisille on yksilöllistä. Toisille kyse on omasta kunnosta, toisille mukavasta yhdessäolosta, joillakin tähtäimessä on elämänura. Yhtä kaikki ne luovat positiivisia kokemuksia ja hyvinvointia, säteillen niitä myös ympärilleen.
Liikuntaan sijoitetut eurot tulevat takaisin kuntalaisten hyvinvoinnin kautta. Siksi on korkea aika tehdä Savonlinnasta liikkuva kaupunki.

Jesse Härkönen
Kirjoittaja on urheilun parissa
puuhaava 21-vuotias kerimäkeläinen.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...