0

Kansa on puhunut

Sunnuntaina 9. huhtikuuta kello 20 suljettiin vaalihuoneiden ovet, ja kuntavaalien tuloslaskenta saattoi alkaa. Ennakkoäänet oli toki laskettu jo aiemmin samana päivänä, ja niiden osalta tulokset rävähtivät ruuduille ja näytöille heti kahdeksan jälkeen.
Nämä, lähes heti tietoon tulleet ennakkoäänestyksen tulokset, antoivat selvää osviittaa siitä, mitä oli odotettavissa. Äänestysprosentti jäi Savonlinnassa pelätyn alhaiseksi (55 %), mikä tarkoitti sitä, että ennakkoon annetut 9 827 hyväksyttyä ääntä muodostivat kokonaisäänimäärästä noin 60 prosenttia.

Täytyy kuitenkin todeta, että äänestysvilkkaus vaihteli suuresti kaupungin eri äänestysalueilla. Tunnollisimmin äänestettiin Kallislahdessa 65,5 prosentin voimin, kun vastaavasti Haka-alueen äänestysprosentti oli lähes 20 prosenttiyksikköä pienempi eli 46,7
Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu uudessa valtuustossa, sillä naisten osuus on 35 prosenttia ja vastaavasti miesten 65 prosenttia. Äänestäjät ovat kuitenkin uurnilla sanansa sanoneet, ja tämä on tällaisenaan hyväksyttävä.
Paljon on puhuttu päättäjien nuorennusleikkauksen tarpeesta. On vaadittu vanhempia väistymään ja antamaan tilaa nuoremmille. Uskon, että kaikki puolueet tekivät ehdokashankinnassa paljon työtä nuorten ehdokkaiden saamiseksi listoille, mutta tulokset olivat melko laihoja.
Tilanteesta kertoo paljon se, että edellisissä kuntavaaleissa 18-25 -vuotiaista äänesti alle kolmannes eli noin 30 prosenttia. Vastaava luku 25-34 -vuotiailla oli alle 40 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan mainita 55-69 vuotiaat, joista äänioikeuttaan käytti 72 prosenttia.

Julkisuudessa on myös vaadittu ehdokkaille yläikärajaa, esimerkiksi 65 vuotta. Tätä en ymmärrä ollenkaan, sillä tämä jos mikä on ikärasismia. Yli 65-vuotiaat ovat kasvava väestöjoukko, ja he muodostavat useissa kunnissa yli kolmanneksen koko asukasmäärästä. Monet heistä ovat aktiivisia osallistujia, aikaansa seuraavia kansalaisia ja vieläpä hyviä veronmaksajia.
Sitä paitsi politiikkaa ajatellen heillä on työssäkäyviä enemmän aikaa paneutua asioihin ja osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Tämän lisäksi uskon, että kymmenien vuosien työ- ja elämänkokemuksesta ei välttämättä ole suurta haittaa. Äänestäjähän tämän ikäkysymyksen lopulta päättää, sillä halutessaan hän yksinkertaisesti jättää äänestämättä tällaista ”ikäloppua” ehdokasta ja antaa demokratian tehdä tehtävänsä. Vanha kansanviisaus sanoo: ”Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.” Pakkohan tämä oli todeta, sillä itselleni on ikävuosia kertynyt 66.

Minulle henkilökohtaisesti suurin ilonaihe näissä vaaleissa oli kuntaliitosalueitten edustuksen vahvistuminen. Nyt on hyvällä yhteistyöllä todella suuret mahdollisuudet vaikuttaa entisten liitoskuntien tulevaisuuteen. Kerimäen alueelta meni läpi 8 ehdokasta, Punkaharjulta 7 ja Savonrannalta 2.
Me uudet punkaharjulaiset valtuutetut tulemme lähiaikoina järjestämään yhteisen kiitoskahvitilaisuuden Punkaharjun asukkaille. Haluamme kuulla ihmisten toiveita, huolia, parannusehdotuksia ja mahdollisia kiitoksia sekä katsomme kuinka yhdessä pystymme vastaamaan asukkaiden tarpeisiin. Harras toiveeni on, että nämä yhteiset tilaisuudet muodostuvat säännöllisiksi tapaamisiksi.

 

Ari Ora
Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Savonlinnan Kunnallisjärjestön sekä Punkaharjun Kokoomus ry:n puheenjohtaja.
 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...