0

Kesätöiden antajilla monia velvollisuuksia

Kesätöiden haku on kiivaimmillaan näinä viikkoina. Koululaiset ja opiskelijat rustaavat hakemuksiaan toivoen, että tärppäisi.
Töiden haku on parhaimmillaan tai pahimmillaan aikaa ja vaivaa vievä prosessi, eikä paikkoja ole tarjolla niin runsaasti, että jokainen työtä haluava myös työtä saisi.
Onnekkaimmille koittaa koulujen päätyttyä se aika, että pääsee ansaitsemaan paitsi omaa rahaa, myös työkokemusta.
Aluehallintovirasto muistuttaa yrityksiä ja mediaa paimenkirjeellään, johon kannattaa reagoida. Työsuojeluviranomainen ohjeistaa, että kesätyöntekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Lisäksi on tiettyjä erityissäännöksiä, jotka koskevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä.
Esimerkiksi tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Edelleen alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä.
Työnantajien tulee tiedostaa, että kesätyöläiselle on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan muun muassa palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja sovellettava työehtosopimus.
Työnantajien tulee suhtautua kesätyöläisiin samalla vakavuudella kuin muuhunkin henkilökuntaan. Jokainen työntekijä ansaitsee tulla kohdelluksi reilusti, oikeudenmukaisesti ja sopimusten mukaan.
 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...