0

Silvolan sähköpylväillä ei vaikutusta vesiin – vesinäytteistä ei löytynyt vaarallisia yhdisteitä

Kulennoisista Silvolan kautta Anttolaan ulottuvan suurjännitelinjan kreosoottipylväiden kyllästevalumilla ei näytä olevan vaikutusta sähkölinjan lähialueen pinta- ja pohjavesiin.
Pylväistä pääsi linjan rakentamisen jälkeen valumaan myrkyllistä kreosoottikyllästettä maaperään, joka kunnostettiin Suur-Savon Sähkö Oy:n toimeksiannosta syksyllä 2015 ja helmikuussa 2016.
Etelä-Savon ely-keskus edellytti kunnostuspäätöksessä alueen pinta- ja pohjavesien tarkkailua.
Tarkkailua hoitaa Ramboll Finland Oy, joka otti viime vuoden aikana tarkkailunäytteet kaksi kertaa kahdesta pintavesinäytepisteestä ja yhdeksästä pohjavesinäytepisteestä.

Pohjavesinäytteet otettiin yhden pylvään lähelle rakennetusta tarkkailukaivosta, kahden pylvään luona olevista pohjavesiputkista sekä kuuden kiinteistön talousvesikaivoista.
Aistinvaraisten havaintojen lisäksi näytteistä analysoitiin laboratoriossa PAH-yhdisteiden pitoisuudet. PAH-yhdisteet voivat altistaa syövälle.

PAH-yhdisteiden pitoisuudet alittivat kaikissa näytteissä talousveden laatuvaatimusten tai -suositusten määritysrajat sekä ympäristölaatunormit, joten linjan lähialueella ei ollut nähtävissä merkkejä PAH-yhdisteistä.
Vuonna 2015 tehdyn kunnostuksen yhteydessä todetussa, pohjaveden tarkkailukaivossa ollutta asenafteenin kohonnutta pitoisuutta ei enää vuoden 2016 vesistötarkkailussa havaittu.

Pinta- ja pohjavesien tarkkailua jatketaan tänä vuonna tarkkailukaivosta kahdesta pohjaveden tarkkailuputkesta sekä yhden lähikiinteistön kaivosta. 
Myös pintaveden tarkkailua jatketaan. Näytteet otetaan tämän vuoden syksyllä.
Jos näytteissä ei havaita PAH-yhdisteitä, seuraavat tarkkailunäytteet otetaan syksyllä 2019.

Pylväiden kreosoottivalumaa tarkkaillaan syys-lokakuussa 2017 tapahtuvan vesientarkkailun yhteydessä. Kreosoottivaluman tarkkailuista laaditaan erillinen raportti.
Tuloksista on tiedotettu kaivokiinteistöjen omistajille, Etelä-Savon ely-keskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristötoimelle.

Kommentteja aiheesta “Silvolan sähköpylväillä ei vaikutusta vesiin – vesinäytteistä ei löytynyt vaarallisia yhdisteitä

  • 14.4.2017 at 16:33
    Permalink

    Niitä asennettiin myös yksityisten ihmisten maille meneville linjoille! Kokemusta on.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...