0

Päivähoidosta ja eläkkeistä

Jos pelkkää rahaa ajatellaan, on edullisinta maksaa perheille kodinhoitotukea ja mahdollisttaa näin lasten hoito kotona, mutta se ei ole suinkaan aina mahdollista eikä järkevääkään.
Kunnallista päivähoitoa tarvitaan monimuotoisena, niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. On kuitenkin turha luulla, että lasten ja perheiden ongelmat kunnallisella päivähoidolla ja varhaiskasvatuksella tulisivat hoidetuiksi. Ei syrjäytymistäkään sillä estetä. On tuettava ja panostetta erityisesti perheiden jaksamiseen ja mahdollisuuksiin elää hyvää ja turvallista perhe-elämää, mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty.

Puhutaan siitä, että naisten eläkkeet jäävät lasten hoidon vuoksi pieniksi. On tietysti asia niinkin, mutta mielestäni asia on lainsäädännölisesti varsin helppo hoitaa, jos tahtoa ja halua on.
Yhteiskunta päättää, että vanhempi saa eläkkeen myös kotona tehdystä hoitotyöstä sen palkkasumman mukaisesti, minkä oman amattinsa mukaan olisi saanut työstä palkaa.
Tämä olisi suuri arvostuksen osoitus vanhemmuudelle ja sille mitä lasten kasvattaminen kotona on. Se tietysti maksaa vähän, mutta käsitykseni mukaan vastaavan summan säästö syntyy kalliista päiväkotipaikoista ja monista sosiaalisista ongelmista, jotka johtuvat siitä, että lapset ovat riittävää läheisyyttä ja vanhemman turvaa vailla.

Esko Repo
Kuntavaaliehdokas (kd.)
Punkaharju

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...