0

Hyvä talous ei vaadi verojen korotusta

Artikkelissa Itsenäisyydestä yksimielisyys Enonkoskella, joka ilmestyi Puruvesi-lehdessä 23. huhtikuuta, viitattiin vastaukseeni koskien kunnallisveroa, joka on herättänyt paljon ihmetystä.
Enonkosken kunnan taloudellinen tilanne on ollut valtuustovuosieni aikana kohtuullisen hyvä, joten itse en ole kannattanut kunnallisverojen korotusta. Olen myös valtuustossa esittänyt kunnallisveron laskemista.
Enonkosken veroäyrihän on ollut viime vuosina jatkuvasti ylikorkea, joka voidaan helposti todeta kuntaan kertyneenä ylijäämänä. Kunnan tehtävä ei ole tällä tavoin kerryttää veronmaksajille kuuluvaa rahaa omaan kassaan. Emme tiedä, mitä kaikkea meillä on tulevaisuudessa edessä ja näin ollen emme myöskään kunnallisveron korottamisen tai laskemisen tarvetta pidemmällä tähtäimellä.

Kunnanvaltuuston jäsenen tai kuntavaaliehdokkaan on vaikea hirttäytyä johonkin kunnallisveron tasoon. Emme kykene arvioimaan pitkälle tulevaisuuteen valtionosuuksien tai kunnan verokertymän tasoa, jotka vaikuttavat kunnan menojen ohella kunnallisveroprosenttiin. Yksi valtuuston tehtävistä onkin huolehtia kunnan taloudenpidosta.
Puruvesi teki kunnallisvaaliehdokkaille kyselyn, jossa esitettiin kysymys kunnallisveroprosentin nostamisesta nykyisestä tasosta. Kysymyksenasettelu ja sen perusteella esitetty vastaus artikkelissa oli mielestäni harhaanjohtava. Lisäksi kyselyssä ei ollut mahdollisuutta perustella vastauksia kirjallisesti.
Mikäli veronkorotukselle olisi tarvetta, pidän oikeudenmukaisempana korottaa kunnan tuloveroprosenttia kuin kiinteistöveroja, joka ei millään tavalla huomioi veronmaksajan maksukykyä. Kunnallisvero on “tasaveromaineestaan” huolimatta käytännössä merkittävästi progressiivinen vero. Enonkoskella ei ole tällä hetkellä kunnallisveron korottamisen tarvetta ja kunnan talous pitää pyrkiä tulevanakin valtuustokautena hoitamaan niin, ettei tule paineita verojen korottamiseen.

Lauri Niiranen
Maanviljelijä, MMM
Kunnanvaltuutettu
Kuntavaaliehdokas (kesk.)
Enonkoski

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...