Keskustanaiset haluaa kaikenikäisiä päätöksentekoon

Kunnalliseen päätöksentekoon tarvitaan mukaan kaikenikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia, muistuttaa Savonlinnan Keskustanaiset kannanotossaan. Yhdistys piti kevätkokouksen ja muistuttaa, että naisten

Puruvesi

Kunnalliseen päätöksentekoon tarvitaan mukaan kaikenikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia, muistuttaa Savonlinnan Keskustanaiset kannanotossaan.

Yhdistys piti kevätkokouksen ja muistuttaa, että naisten osuus kuntapäättäjistä on tällä hetkellä noin kolmannes.

– On tärkeää poistaa esteitä, jotka estävät täysipainoista osallistumista päätöksentekoon. Tulevaisuuden kunta on erilaisten toimijoiden ja yhteisöjen tiivis yhteisö. Kunta ei ole palveluautomaatti, vaan se ottaa mukaan seurakunnat, kolmannen sektorin ja kuntalaiset. Keskiössä on kuntalaisen osallistuminen ja osallistaminen.

Yhdistys muistuttaa, että kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja paikallisen elinvoiman kehittäminen tapahtuu kumppanuudessa kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa.

– Tulevaisuuden kunnan kolme tehtävää ovat elinvoimaisuus, kaavoituspolitiikka, sekä koulutuksesta ja sivistyksestä huolehtiminen.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka