0

Kylistä kannetaan huolta – Kuntavaaliehdokkaat perustaisivat maaseudulle luottamuselimiä

Savonlinnan kaupunginvaltuustoon pyrkivät kuntavaaliehdokkaat kannattavat maaseudun asioiden esilläpitämistä jatkossakin, vaikka aluejohtokunnat ovat loppumassa toukokuun jälkeen. 
Paikallislehti Puruveden kuntavaalikyselyn mukaan lähidemokratia saa kannatusta myös tulevalla vaalikaudella.
Kokoomuksen ehdokas Sampsa Kokkonen toteaa, että olisi valmis jatkamaan aluejohtokuntien toimintaa Kerimäellä ja Punkaharjulla siten, että asioiden valmistelu ja täytäntöönpano tapahtuu kaupungin virkatyönä.
– Erillistä rahaa aluejohtokunnille ei tulisi, vaan kehittäminen tapahtuisi normaaliin tapaan kaupungin budjetista. Kerimäki ja Punkaharju ovat merkittäviä asukas- ja yrityskeskittymiä, ja niiden kehittämiseen tulisi toistaiseksi tehdä strateginen panostus.
Myös Matti Pukkila (kok.) on sitä mieltä, että kantakaupungin ulkopuolisten alueiden kehittämiseksi tarvitaan demokraattisesti valittu lautakunta, jolla on riittävät resurssit ja virkatyönä suoritettava asioiden valmistelu.
   Vasemmistoliiton Mika Kupiainen sanoo, että Savonlinnassa tarvitaan aluejohtokuntien tapaisia kaupunginosavaltuustoja Savonrannalla, Kerimäellä ja Punkaharjulla, jotta ihmisten ideoita voidaan ottaa huomioon alueiden kehittämisessä.
Kristillisdemokraattien Esko Repo ja Kari Laukkanen ovat niin sillä kannalla, että aluelautakunnat tai johtokunnat ovat tarpeen.
– Entisten kuntien alueiden aluejohtokunnat kunniaan ja niille oikeata päätösvaltaa ja mahdollisuudet myös taloudellisiin ratkaisuihin. Nykymenoon, jossa päätökset tehdään kaupunkikeskustan ihmisten toimesta, tulee saada loppumaan nykylaajuudessaan liitoskuntien osalta. Punkaharju takaisin itsenäiseksi kunnaksi, Repo vaatii.
– Valittaisiin kaupunginosiin esimerkiksi aluelautakunnat, jotka osallistuisivat alueen asukkaiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Kuntalaisilla olisi aluelautakunnan kautta aitoa suunnittelu-, päätös ja budjettivaltaa, Laukkanen jatkaa.

Kari Jääskeläisen (vas.) mielestä Savonlinnaan pitää perustaa lautakunta, jossa ovat edustettuina kantakaupungin, sen eri taajamien ja liitoskuntien alueiden edustajat.
– Lautakunnalla tulisi olla riittävästi taloudellisia resursseja kehittää ja avustaa kaupungin alueella toimivia kolmannen sektorin toimijoita ja luoda edellytykset asukkaiden paikallisen aktiivisuuden lisäämiseen. Kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta tuoda esiin heille merkityksellisiä asioita on parannettava.
Keskustan Matti-Pekka Parkkinen (kesk.) pitää niin sanottua Pieksämäen kumppanuuspöytämallia  yhtenä vaihtoehtona.
– Aluejohtokuntiakaan en vielä heittäisi romukoppaan, mutta niiden toimintaa pitäisi olla koko kaupungissa,  lisäksi on oltava selkeä kytkentä elinkeinotoimeen.

Perussuomalaisten Seppo Kosonen perustaisi kaikkiin liitoskuntiin alueparlamentit, jotka olisivat samaa kokoa kuin nyt aluejohtokunnat. Ne toimisivat lautakuntien tapaan omilla budjeteillaan.
    SDP:n Eija Stenberg sanoo, että lähidemokratia tulee saada pysyväksi osaksi päätöksentekoa, ja kuntalaiset tulee saada mukaan palveluiden kehittämiseen eri kaupunginosat huomioiden.
– Uusia vaikuttamismahdollisuuksia ja kanavia tulee etsiä yhdessä kuntalaisten kanssa. Kaupungissa voisi toimi esimerkiksi lautakunta, joka toteuttaisi lähidemokratiaa yhdessä eri kaupunginalueiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa.

Puruveden kuntavaalikysely 2017
Paikallislehti Puruvesi kysyi Savonlinnan kaupunginvaltuustoon pyrkiviltä ehdokkailta kantoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä piti vastata joka kyllä- tai ei- vastauksilla, ja osa kysymyksistä mahdollisti avoimen vastauksen.
Kysymykset lähettiin kuntavaalien asiamiehille viikolla 10. Vastausaikaa oli viikolle 11 saakka. Kyselyyn vastasi 59 ehdokasta.
Puruvesi kysyi muun muassa kunta- ja kiinteistöverotuksesta, sivistystoimesta (koulu- ja päivähoito), lähidemokratiasta sekä kaupungin ja yritysten yhteistyöstä. Ehdokkailta myös kysyttiin, kuinka he kehittäisivät Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan pitäjiä.
Kyselyn tuloksia julkaistaan useina juttuina Puruvesi-lehdessä sekä verkkosivujen vaaliosiossa ennen kuntavaaleja.

 

Lue lisää 23.3. Puruvedestä kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä lähidemokratiasta, ja sama löytyy myös näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...