0

Kirjastolle tukea – hyvin harva kuntavaaliehdokas siirtäisi kirjaston Punkaharjutaloon

Kirjasto pysyköön kirjastotalossa ja Punkasalmen koulu paikallaan ja koulukäytössä järven rannalla: Savonlinnan kaupunginvaltuustoon pyrkivät kuntavaaliehdokkaat ovat hyvin yksimielisiä siitä, ettei uuden valtuuston sovi tehdä isoja muutoksia Punkaharjulla.
Puruvesi kysyi ehdokkailta kantaa ajankohtaisiin asioihin kuntavaalikyselyssään. Ehdokkaat saivat vastattavakseen muun muassa siihen, kuinka koulun ja kirjaston tilakysymykset tulisi ratkaista.
Kyselyyn vastasi 59 ehdokasta, joista jokunen harva siirtäisi kirjaston Punkaharjutaloon. Samoin Punkasalmen koulurakennuksen tyhjentämistä koulukäytöstä kannatettu.

Vihreiden Stephen Condit totesi, että ”kirjastokysymys on ratkaistu erinomaisella tavalla”. Matti Mäkelä (kok.) sen sijaan siirtäisi kirjaston vanhalle kunnantalolle.
Keskustan Jonne Tynkkynen toteaa, että kirjasto voi pysyä ainakin seuraavat kymmenen vuotta nykyisellä paikallaan, koska siirrosta ei tule säästöä.
– Punkaharjutalon vuokrataso pitää tarkastella uudelleen ja aktivoitua uusien vuokralaisten löytymiseksi.
Koulutoimen Tynkkynen keskittäisi kirkonkylältä Punkasalmen koululle, jos Punkaharjun koulut joudutaan yhdistämään.
Hänen mukaansa nykyinen yläasteen kiinteistö on sellaisella paikalla ja siinä kunnossa, ettei remonttiin kannata sijoittaa suuria rahoja.
Esa Lajunen (ps.) pitää tärkeänä ala-asteen säilymistä, koska se on pienten lasten oppimisympäristönä ja urheilupaikkoineen tärkeä, turvallinen ja luonnonläheinen.
Ari Kantasen (kesk.) mielestä kirjasto ja koulut on pidettävä nykyisillä paikoillaan, ja saman puolueen Jori Kokkonen mainitsee, että, ”jos käyttäjämäärät ovat riittävät, on tärkeää turvata palvelut mahdollisimman lähellä omaa asuinpaikkaa.

Moni ehdokas sanoo, että punkaharjulaisille tärkeissä tilakysymyksissä on kuultava punkaharjulaisten ääntä.
– Punkaharjun koulu- ja kirjastokysymyksissä on huomioitava paikallisten asukkaiden näkemykset ja tarpeet, sanoo Jarkko Wuorinen (kesk.).
– Punkaharjun asukkaiden esittämällä tavalla, mutta taloudellisten resurssien puitteissa, toteaa Risto Jurvanen (ps.).
Seija Puputti (kok.) sanoo, että kehittäminen tulee pohjata olemassa oleviin vahvuuksiin.
– Punkaharjulla on vahva teollisuuden keskittymä ja huikea matkailualue, jotka antavat hyvän perustan kehittää. Matkailuun tulee panostaa. Koulu-ja kirjastokysymyksissä tulee kuulla kuntalaisia ja tilakysymykset ratkaista yhdessä kuntalaisten kanssa.
Mikko Sairanen (kok.) toteaa, että Punkaharjulla on tarpeen tehostaa tilankäyttöä, koska väljä tilankäyttö ei ole veronmaksajien etu.
– Mahdollisuus aitoon yhtenäiskouluun kannattaa käyttää jollakin aikamääreellä, se tarkoittaa yhtä toimipistettä, jolloin henkilökunnan ja eri-ikäisten oppilaiden kohtaaminen on todellista. Kirjasto pystyisi toimimaan Punkaharju-talossa, jolloin vajaakäyttö poistuisi ja kirjastotalolle voisi etsiä esimerkiksi tuottavaa yritystoimintaa.
Matti Pukkila (kok.) on sitä mieltä, että tarpeettomista tiloista on luovuttava ja kirjasto säilytettävä nykyisellä paikalla.
– Koulukysymys on ratkaistava pikaisesti. Molemmat koulut vaativat huomattavia korjauksia, ja tilaa on liikaa.
Aune Kupiaisen (kesk.) mielestä 3 miljoonalla eurolla remontoitu ala-aste tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja yläasteen peruskorjaus tulee käynnistää välittömästi. Entisiä lukion tiloja ei hänen mielestään kannata korjata, koska siellä on useaan otteeseen todettu vakavia sisäilmaongelmia.
– Lukio tulee purkaa ja rakentaa tilalle päiväkodin laajennusosa, koska päivähoitopaikoista tuntuu olevan jatkuva pula Punkaharjulla. Kirjasto toimikoon entisellä paikallaan.
Matti-Pekka Parkkinen (kesk.) tuumaa, että päivähoidon tiloja tulisi laajentaa, mutta onko lukion tiloissa ongelmia: se tulee selvittää kattavasti.
– Tekisin kirjastoon yhteispalvelupisteen ja antaisin kunnantoimiston yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Kokoustilat siellä tarvitaan myös. Mutta ensisijaisesti kuuntelisin punkaharjulaisten toiveita, jotka ainakin nyt näyttävät jakaantuvan myös näissä tilakysymyksissä. Punkaharjulaisten kanssa pitää keskustella laajemmin, jotta kuntaliitoksen trauma saataisiin purettua.

Tiina Strandén (vihr.) sanoo, että kirjaston paikka on paras ja toimivin siellä, missä kirjasto nykyään sijaitsee.
– Punkasalmen koulun kaunis, luonnonläheinen sijainti tukee pienten koululaisten kasvamista, ja yläaste voisi joko siirtyä Kouluniemeen tai pysyä nykyisellä paikallaan. Alakoululaisia ei pidä siirtää yläasteen yhteyteen. Kulennoisissa sijaitsee punkaharjulaisittain toinen hieno alakoulu, jonka oppilasmäärää voi säädellä koulupiirijakoa järkeistämällä kaupungin sisällä.

Ari  Oran (kok.) mielestä kirjaston pitää säilyä entisellä paikallaan ja sen toimintaa pitää kehittää entistä laajemmaksi ja monipuolisesti palvelevaksi instituutioksi.
– Alakoulun pitää ehdottomasti säilyä Suomen kauneimmalla paikalla. Yläkoulu on niin ongelmainen, että se pitäisi purkaa ja kaikki koulutoiminta tulee keskittää nykyisen alakoulun tuntumaan vaikka uutta rakentamalla. Punkaharjutalo aktiiviseen käyttöön kuntalaistoiminnalla ja vuokraamalla vapaita tiloja pk-yrityksille.

Eiju Paajanen (kesk.) arvioi, että Punkaharjun alakoulu tulee säilyttää olemassa olevalla paikalla.
– Sitä tulee tarvittaessa remontoida ja miettiä jopa vaihtoehtoa, kumpi on kannattavampaa: remontoida yläkoulu vai rakentaa alakoulun tontille uusi koulurakennus. Punkaharjun lukion tilat voisi purkaa pois, koska niissä on sisäilmaongelmia.
Eija Stenberg (sd.) sanoo, että Punkasalmen koulu on oppimisympäristönä paras mahdollinen, joten sen säilyttäminen mielestäni opetuskäytössä on ykkösasia.
– –   -Kannattaa siirtää koko opetustoiminta sinne ja kehittää koulua. Kirjasto on saanut ratkaisun. Palvelupiste tulee säilyttää Punkaharju-talon tiloissa. Toki tulevaisuudessa kannattaa katsoa kuinka asukasmäärä tällä kaupunginalueella kehittyy.

Esko Repo (kd.) toteaa, että Kirjastoa ei saa siirtää nykyisestä kiinteistöstä minnekään. Lisäksi alakoulu on pidettävä nykyisellä paikalla ja lukio saatava takaisin Punkaharjulle.
Teemu Hirvonen (sd.) kuvaa Punkaharjun koulurakennetta haastavaksi.
– Tärkeintä on, että oppilailla ja henkilökunnalla on turvalliset ja toimivat tilat oppimiseen ja työskentelyyn. Punkaharju on kaupungin syömähampaita niin matkailun kuin teollisuudenkin osalta, ja kaupunki on kumppanina kehittämässä molempia ja mahdollistamassa niiden yhteensovittamista.

Puruveden kuntavaalikysely 2017
Paikallislehti Puruvesi kysyi Savonlinnan kaupunginvaltuustoon pyrkiviltä ehdokkailta kantoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä piti vastata joka kyllä- tai ei- vastauksilla, ja osa kysymyksistä mahdollisti avoimen vastauksen.
Kysymykset lähettiin kuntavaalien asiamiehille viikolla 10. Vastausaikaa oli viikolle 11 saakka.
Puruvesi kysyi muun muassa kunta- ja kiinteistöverotuksesta, sivistystoimesta (koulu- ja päivähoito), lähidemokratiasta sekä kaupungin ja yritysten yhteistyöstä. Ehdokkailta myös kysyttiin, kuinka he kehittäisivät Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan pitäjiä.
Kyselyn tuloksia julkaistaan useina juttuina Puruvesi-lehdessä sekä verkkosivujen vaaliosiossa ennen kuntavaaleja.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...