0

Mhy Etelä-Savolla oli hyvä vuosi – puuta myytiin 2,7 miljoonaa kuutiota

Mhy Etelä-Savon viime vuosi onnistui budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tulos 58 000 euroa ylijäämäinen. Valtuusto piti kevätkokouksen torstaina Savonlinnassa.

Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puunmyyntimäärä oli 2,7 miljoonaa mottia. Puukauppamäärä toi toimialueen metsänomistajille puukauppatuloja lähes 100 miljoonaa ja hankintakauppatuloja 16 miljoonaa euroa.

Puunmyyntisuunnitelmien määrä oli 1,7 miljoonaa mottia. Toimeksiantokauppojen määrä oli miljoona kuutiota eli 38 prosenttia yksityismetsien puukaupan määrästä. Mhy:n toimeksiantojen osuus nousi edellisestä vuodesta 4 prosenttia.

Korjuupalvelun määrä oli 445 000 kuutiometriä.  Energiapuun markkinat olivat rajalliset. Energiapuun osalla odotetaan lopullisia päätöksiä uusista investoinneista Ristiinaan ja Punkaharjulle. Mhyn mukaan maakunnan energialaitosten toivotaan myös pitävän maakunnasta korjatun metsähakkeen määrän mahdollisimman korkealla tasolla. Mäntytukille odotetaan investointiuutisia tai tukin lisäkäyttöä olemassa olevilla sahoilla.

Pystykaupassa kysyntä kohdistui kesäkorjuukelpoisiin tukkileimikoihin. Heikoin kysyntä oli talvikorjuukelpoisilla harvennuksilla. Kaikista kysytyin laji oli kuusitukki. Kuitupuun kaupassa vallitsi alkuvuoden ajan ylitarjontatilanne, mutta loppuvuodesta mäntykuidun kysyntä vahvistui. Koivukuidun kysyntä jatkui heikkona.

Mhy Etelä-Savon työnä korjuupalvelua, metsänhoitotöitä, metsänviljelyä ja metsänparannustöitä toteutettiin 18 000 hehtaarin alueella. Metsänhoidossa Kemera-hankkeiden hakusulku alkoi toukokuussa 2016. Varhaishoitojen osalla haku aukesi lokakuussa 2016 ja isompien taimikoiden osalta hakusulku jatkuu edelleen. Tämä aiheuttaa ongelmia taimikonhoitojen toteutukseen. Taimikonhoitomääriä on tarpeen kasvattaa, jotta nykyisille ja uusille laitoksille turvataan puun saatavuus.

Metsäkiinteistöjen kaupassa vuosi oli vilkas. Etelä-Savon yhteismetsä perustettiin marraskuussa 2016. Helmikuussa yhteismetsälle valittiin hoitokunta, joka ryhtyy organisoimaan yhteismetsän ensimmäistä puukauppaa ja metsänhoitotöitä. Yhteismetsä on avoin kaikille metsänomistajille. Etelä-Savon yhteismetsän puukaupat kilpailutetaan kaikkien puunostajien kesken, joka on taloudellisen tuloksen kannalta keskeinen asia.

Henkilökohtaista neuvontaa annettiin 4157 metsänomistajalle. Metsänomistajatilaisuuksia oli 70,  ja niihin osallistui 3 400 metsänomistajaa. Metsänhoitoyhdistys työllisti lähes 200 henkilötyövuotta.

Jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa 10 018 jäsentä, ja jäsenten metsäpinta-ala 375 000 hehtaaria.

 

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...