0

Kunnanvaltuutettujen roolia ei pidä väheksyä – ensimmäiset 1,5 vuotta toimitaan kunnanvaltuustoissa entiseen malliin

Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi kuntapäättäjien tulevat vaikutusmahdollisuudet ja toimenkuvat ovat herättäneet keskustelua ja kysymyksiä.
Mistä huhtikuussa valittavat uudet kunnanvaltuutetut tulevat päättämään ja millaiseksi kunnan rooli on muuttumassa?
Millainen tulevasta, neljä vuotta kestävästä valtuustokaudesta on uusille valtuutetuille tulossa?

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Arto Sulonen katsoo, että kunnanvaltuustoilla on vastaisuudessakin merkittävä rooli yhteisten asioiden hoitamisessa.
Jos tilannetta katsotaan yleisesti valtakunnan tasolla, hoitavat uudet kunnanvaltuustot nykyistä vastaavia tehtäviä vielä 1,5 vuoden ajan. Vastuut ovat muuttumassa vuonna 2019, jolloin uuden maakuntalain on määrä astua voimaan.
Täysin yleistettävissä tämä ei ole, sillä osa kunnista on jo tehnyt ennakoivia järjestelyitä. Esimerkiksi Etelä-Savossa moni kunta on jo siirtänyt sote-palvelut Essoten hoidettavaksi.
Sulonen huomauttaa myös, että keskustelu kuntien päätösvallan heikkenemisestä on paikoin ollut turhan paisuteltua ja pintapuolista. Itsenäiset sairaanhoitopiirit tekevät jo nyt ratkaisuja hyvin omatoimisesti, vaikka niiden toiminnan ohjauksessa onkin mukana kunnan edustajistoa.
– Käytännössä monissa kunnissa on vain hyväksytty sote-laskuja, Sulonen sanoo.

Kuntien tuleva toimenkuva on listattu kattavasti tuoreessa Kuntaliiton teettämässä, Markku Andersonin, Olav Jernin ja Siv Sandbergin toteuttamassa selvityksessä.
Selvityksessä on avattu kuntien ja maakuntien toimenkuvia, sekä tarkasteltu muutoksen vaikutuksia Kuntaliiton omaan toimintaan.
Kuntien tärkein perustehtävä tulevaisuudessa on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja alueen elinvoimaa. Kuntien vastuulle jää työllisyyden hoito, sekä osaamisen, sivistyksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Kunnat vastaavat liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajanpalveluista. Myös nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu ovat kuntien vastuulla.
Tulevaisuuden kuntien toimintaan tulee liittymään vahvasti myös uusien johtamis- ja vuorovaikutusmallien kehittäminen.
– Osittain kunnilla on päällekkäisiä tehtäviä maakuntien kanssa. Esimerkiksi hyvinvointiin ja maankäyttöön liittyviä tehtäviä on molemmilla.

Lähtökohtaisesti kuntien vastuulle jäävien palveluiden rahoitus säilyy laskennallisesti uudistusta edeltäneen tilanteen mukaisena. Kunnille jää myös verotusoikeus.
Kuntaliiton selvitysraportin mukaan kuntien ja maakuntien taloudellisiin ja rahoituksellisiin edellytyksiin liittyy kuitenkin vielä avoimia asioita. Raportin mukaan esimerkiksi valtionosuusjärjestelmä on muuttumassa vaikeammin ennakoitavaksi ja tulevat omaisuusjärjestelyt ovat vielä epäselvät.
Kuntien kehittämisyhtiöt nostetaan hyväksi alustaksi elinkeinoelämän- ja elinvoiman kehittämisen saralla. Selvityksen mukaan niiden roolia voitaisiin vahvistaa määrittelemällä niiden asema osana julkisin varoin rahoitettua elinkeinopoliittista kokonaisuutta.

Kunnan roolit tulevaisuudessa
Sivistysroolirooli
Hyvinvointirooli
Osallisuus- ja yhteisörooli
Elinkeino, elinvoima- ja työllisyysrooli
Elinympäristörooli
Itsehallintorooli
Kehittäjä- ja kumppanirooli

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...