0

Savonlinnan avustuspolitiikka hämmentää hakijoita ja päättäjiä

Savonlinnan kaupungin tämänhetkinen avustuskäytäntö hämmentää sekä hakijoita että päättäjiä. Tilanne on mennyt siihen, että useat järjestöjen avustushakemukset pomppivat kaupunginhallituksen ja aluejohtokuntien välillä.
Kaupunginvaltuusto myönsi joulukuussa talousarviokäsittelyn yhteydessä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnille yhteensä 75 000 euron määrärahan käytettäväksi toukokuun loppuun kestävän toimikauden aikana.
Samalla valtuusto kuitenkin päätti, että aluejohtokunnat eivät enää tänä vuonna saa jakaa avustuksia.
Nyt on tullut esiin jo useampi tapaus, joissa kaupunginhallitus pyytää aluejohtokunnalta lausuntoa jo viime syksynä saapuneista avustushakemuksista.

Tammikuun lopussa kaupunginhallitus käsitteli kolmea aluejohtokunnille osoitettua avustushakemusta.
Punkaharjun aluejohtokunnalta hakivat syyskuun puoliväliin mennessä Punkaharjun ystäväpalveluyhdistys 11 150 euroa tilakustannuksiin ja Punkaharjun Matkailu ry 3 400 euroa matkailudestinaation kehittämiseen.
Kerimäen Pysäkki ry haki Kerimäen aluejohtokunnalta 7 300 euron avustusta toiminnanohjaajan palkkaukseen ja muihin kuluihin.
Kaupunginhallitus pyysi aluejohtokunnilta lausuntoa avustushakemuksista. Punkaharjun aluejohtokunta jätti asian viime viikolla pöydälle. Kerimäki päätti palauttaa asian valmisteltavaksi, jotta saataisiin selvyys mistä määrärahasta avustukset maksetaan.

Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien esittelijänä toimiva hallintojohtaja Saku Linnamurto vahvistaa, että aluejohtokuntien käyttöön myönnetyt rahat ovat käytännössä kaupunginhallituksen päätösten takana.
Linnamurron mukaan valtuuston myöntämä 75 000 euroa jyvitettiin ensin aluejohtokunnille laskennallisesti asukasluvun suhteessa.
– Käyttösuunnitelmassa on kunkin aluejohtokunnan rahoista ensin vähennetty arvioidut hallinto- ja kokouskulut, jonka jälkeen jäljelle jää niin sanottu kohdentamisvara, valottaa Linnamurto.
Kerimäellä tuota käyttövaraa alkuvuodeksi on 29 800 euroa, Punkaharjulla 19 600 euroa ja Savonrannalla noin 6 800 euroa.
Aluejohtokunnat eivät kuitenkaan voi itsenäisesti päättää näiden rahojen jakamisesta, vaan ne antavat vain lausuntoja käyttökohteista. Päätöksen rahojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus.
– Jos esimerkiksi johonkin kesätapahtumaan haetaan avustusta, ja aluejohtokunta katsoo myöntämisen tarpeelliseksi, se kyllä todennäköisesti menee läpi. Aluejohtokunnat voivat myös itse tehdä aloitteita rahojen käytöstä, havainnollistaa Linnamurto.

Hallintojohtaja myöntää, että määrärahojen pienuuden takia tukikohteita joudutaan priorisoimaan.
–Kaupunginhallitus on tässä koordinoiva elin, joka viime kädessä katsoo mihin rahaa on järkevää myöntää.
Kaupunginhallituksella on lisäksi yllättäviin tilanteisiin kohdentamatonta kehittämisrahaa, jonka luvattiin olevan tarvittaessa myös liitosalueiden käytössä.
– Määrärahasta voidaan ottaa esimerkiksi kesken vuotta ilmenevän hankkeen kuntarahoitusosuus, selventää Saku Linnamurto.
Kaupungin myöntämien avustusten varsinainen haku tälle vuodelle oli viime syksynä ja suurimmat avustukset on jo jaettu. Perusperiaate on, että samaa kohdetta avustetaan vain yhden hallinnonalan kautta.
– Ainahan kaupunginhallitusta voi tietysti lähestyä ja se katsoo rahatilanteen, mutta ex tempore -haku ei ole suositeltavaa.
 

 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...