0

Kosket halutaan kuntoon Savonrannalla

Savonrannan kirkonkylän läpikulkevan vesireitin kunnostusta suunnitellaan tänä talvena. Vuokalan reitin kunnostussuunnitelmia kuunneltiin kiinnostuneina Savonrannalla runsas viikko sitten.

Suunnitelmaa tekevän EcoRiver Oy:n toimitusjohtaja Timo Pohjamo ja sen kalataloudellisen suunnittelun toteuttaja Arto Hautala pitävät suunnittelukohdetta lähtökohdaltaan erinomaisena.
– Vuokalan vesireitti on todella hienolla paikalla. Se sijaitsee keskellä kylää, ja monet sillat menevät reitin yli. Kohde on sekä ekologisesti tärkeä, että maisemallisesti hienolla paikalla.
Luonnontaloudellisesti kohde on erinomainen sillä sen valuma-alue on laaja, 154 neliökilometriä. Alue on hyvin järvinen, eli virtaukset ovat tasaisia koskissa.
– Lisäksi vedenlaatu on erinomainen, mikä soveltuu hyvin esimerkiksi Vuoksen taimenelle. Kunnostuskiviä kannattaa hakea rantoja kauempaakin, kehui Hautala kohdetta.
Kalatalousnäkökulmasta suurimpana kompastuskivenä on ollut koskien vedenkäyttöoikeus, joka on koskioikeuksien mukaan sähköntuottajalla.
Vuokalan kalastusalueen isännöitsijä Harry Härkösen mukaan vuonna 1997 rakennetut kalaportaat ovat olleet pelkkänä koristeena monena vuonna, kun niihin ei ole riittänyt vettä sähköntuotannon vuoksi.

Jatkossa asia pitää olla ratkaistu, sillä molemmat eivät mahdu samaan koskeen. Etelä-Savon ely-keskuksen viranomaiset kalastusbiologi Teemu Hentinen, tarkastaja Ari Luukkonen ja rahoitusasiantuntija Esa Pekonen puhuivat selkeästi sen puolesta, että korjausavustuksia ei anneta, jos sähköntuotanto jatkuu koskissa.
Koskioikeuksien nykyisen omistajan, Savonrannan kehittämissäätiön puheenjohtaja Juha Hirvonen lupasi päätöksen sähköntuotannosta tänä keväänä ennen suunnitelman valmistumista.
– Sähköntuotannolla on arvoa, mutta myös lohikalalla on arvoa. Säätiön pitää arvottaa asia, visioi paikkakuntalainen Jouko Makkonen.

Kalastusbiologi Hentinen kertoi neuvottelujen Ely:n ja alueen omistajan kanssa edenneen pari vuotta hyvässä yhteistyössä, joissa on mietitty vaihtoehtoisia ratkaisuja.
– Jos reitillä jatketaan voimalaitoskäyttöä, valtiolla ei ole avustavaa roolia muutostöissä. Mutta jos reitti avataan kalojen vaellukselle ja samalla kunnostetaan uomat, valtion taloudellinen osallistuminen hankkeeseen on hyvinkin merkittävä, kuten on jo nyt tässä suunnitteluvaiheessa.
– Valtio ei ole ostamassa voimalaitosta pois, vaan tarjoaa rahoitusta siihen, jos omistaja haluaa luopua sähköntuotannosta, jatkoi Hentinen.
– Nyt on aika ratkaista tilanne, kehottivat Vuokalan kalastusalueen puheenjohtaja Hemmo Suhonen ja Tero Turtiainen.

Suunnittelun päälähtökohtana on Saimaan lohikalojen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen.
Kosket muokataan niin että kalojen luontainen kulku kutupaikoille niitä pitkin on mahdollista. Koskien alueille tehdään myös mahdollisia suvantoja, joissa kalat voivat kutea.
Uomakunnostukset tehdään taimenen elinympäristövaatimusten mukaan mutta samalla huolehditaan suuresta joukosta muuta virtavesieliöstöä.
Suunnitteluehdoissa on mainittu, että uoma ennallistetaan lohikalojen poikas- ja lisääntymisalueiksi.
Pohjapadon ja Sahalammen välinen pudotuskorkeus hyödynnetään kalataloudellisesti tehokkaasti alapuolisen uoman muotoilussa ja kunnostuksessa. Kalan nouseminen turvataan luonnonmukaisella kalatiellä.

Suunnitteluun on myönnetty avustusta enintään 70 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat enintään 20 000 euroa.
Suunnittelutyö on kilpailutettu ja sen voitti EcoRiver Oy. Aikaa suunnittelutyöhön on toukokuun 2017 loppuun asti.
Vuokalan reitin suunnitelmakokonaisuuden esittelytilaisuus käsitteli suunnitelmaluonnosta Savonrannan Saimaaseen laskevan Vuokalanreitin suunnitelmakokonaisuudesta, pohjapatoa ja kalataloudellista uomakunnostusta.
Lähtökohtana on Saimaan lohikalojen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...