0

Sote etenee suunnitellusti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee suunnitellusti. Lyhyesti ilmaistuna uudistuksen idea on, että asukkaiden palvelut turvataan kaikkialla, hoidon laatu paranee ja terveydenhuollon kulut laskevat.
Tavoitteiden kannalta olennaista on, että vastuu palveluista siirtyy kunnilta leveämmille hartioille, 18 maakunnalle. Hoitoketjujen toimivuutta niin sosiaali- ja terveystoimen välillä kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä parannetaan.
Kustannussäästöjä saadaan esimerkiksi perusterveydenhoitoon satsaamalla. Kun laadukkaaseen perusterveydenhuoltoon pääsee ajoissa, säästetään kalliita erikoissairaanhoidon euroja. Kiireellistä vastaanottotoimintaa on tarkoitus lisätä niin terveyskeskuksissa kuin tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. 
Yksilön kannalta harvinaisia tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja on myös järkevää keskittää harkitusti asiantuntevan henkilökunnan turvaamiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi.

Oman maakuntamme kannalta tärkeää on, että keskussairaalamme pysyvät palvelutasoltaan nykyisenlaisena. Maakunnan kahdessa keskussairaalassa on jo vuosien ajan tehty karsintaa ja järkevöittämistä. Nyt aletaan olla palvelutasolla, joka on syytä säilyttää.
Synnytykset jatkuvat Mikkelissä. Terveydenhuoltolaissa puolestaan tarkennetaan, että anestesiaa vaativa leikkaustoiminta keskitetään keskussairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteispäivystys.
Mikkelissä toimii ympärivuorokautinen päivystys ja Savonlinnassakin yöpäivystys käytännössä laajenee riittävälle tasolle vuoden alusta lähtien. Näin ollen anestesiaa vaativa leikkaustoiminta jatkuu molemmissa sairaaloissa.
Niin maakunnan sisäiset kuin erityisvastuualueeseen, siis Kuopioon, suuntautuvat neuvottelut ovat hyvässä vauhdissa. Yhteinen linja on, että saaristoinen maakuntamme vaatii kaksi hyvän palvelutason sairaalaa, joissa molemmissa myös leikataan. Terveydenhuoltolaissa huomioidaan hyvin palveluiden saatavuus alueilla, joissa matkat ovat pitkät.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmiehet ehdottavat kaiken syöpä- ja tekonivelkirurgian keskittämistä 12 laajan päivystyksen sairaalaan. Tarvitsemme yhtenäistä maakuntaa puolustamaan näiden leikkausten säilymistä lähellämme.

Palveluiden keskittäminen on herkkä ja vaikeakin asia. Vaasan keskussairaalasta on lähdössä muutama erikoisala ja niiden mukana noin 100 toimenpidettä siirtyy tehtäväksi vuosittain Seinäjoella. Asia on uutisoitu välillä kuin sairaalan toiminta loppuisi kokonaan. Asiaa monimutkistaa kielikysymys.
Kannatan itse yksiköiden välistä työnjakoa siten, että palvelut ovat saavutettavissa. Työnjaossa täytyy huomioida myös aluetaloudelliset vaikutukset ja kokonaiskustannukset. Terveydenhuollon matkakustannukset täytyy saada samaan maakunnan kassaan, jotta työnjaon kokonaiskustannukset saadaan selville.
Maakuntamme on lähtenyt hyvälle yhdessä tekemisen tielle. Yhdessä olemme huomattavan paljon vahvempia kuin erikseen.

 
Hanna Kosonen
Kirjoittaja on savonlinnalainen kansanedustaja (kesk.).
 

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...