0

Enonkoskella tyytyväisiä Sosterin sosiaalipalveluihin

Itä-Savon sairaanhoitopiiri eli Sosteri on tuottanut Enonkosken sosiaalipalvelut heinäkuun alusta lukien eli pian puolen vuoden ajan.
– Ei tuota muutosta ole huomannutkaan. Kaikki on niinkuin olla pitää, sanoo kotipalvelun asiakas Pentti Lyytikäinen 87. Ihamaniemen kylältä kirkonkylälle muutama vuosi sitten muuttanut mies asuu Tervarannantien vanhustentalojen yksiössä kotipalvelun avustamana.
Pentti Lyytikäisen luona käy kotipalvelun hoitaja useamman kerran päivässä. Siivouksen ja asioinnin hoitaa tytär Silja Männynsalo, joka huolehtii myös palvelutalo Koskenhelmessä asuvan Vuokko-äitinsä asioista. Tyttärelle vanhustenhoidon monet ulottuvuudet ovat tulleet tutuiksi viime vuosina, jolloin vanhempien toimintakyky on heikentynyt.
Palvelujen siirtyminen Sosteriin ei sinänsä ole vaikuttanut vanhusten ja omaisen elämään mitenkään.
– Kotipalvelussa on  samat hoitajat kuin ennenkin, Silja Männynsalo sanoo antaen suuret kiitokset kotipalvelun henkilökunnalle, jotka tekevät työnsä hyvin ja puhuvat asiakkailleen kauniisti ja asianmukaisesti.

Palvelutalo Koskenhelmessä hoitotyötä tekevä Tiina Natunen on tyytyväinen työskennellessään nyt isommassa ja ammatillisemmassa organisaatiossa. Hän kertoo, että henkilökunnan parissa oli jonkin verran pelkoa muutosta kohtaan, mutta työnkuvat ovat pysyneet ennallaan, eikä Sosteriin siirtymisestä ole seurannut mitään ikävyyksiä työntekijöille, päinvastoin.
Joitakin muutoksia on heinäkuun jälkeen tullut esimerkiksi ruokahuoltoon ja hoitokäytäntöihin, mutta ne ovat olleet hyviä muutoksia. Natunen kiittelee erityisesti Sosterin mukanaan tuomaa selkeää esimiestyöskentelyä, mikä on selkiyttänyt myös hoitajien työtä.
Asiakkaiden puolellakin muutos herätti huolta ennakkoon. Pelättiin esimerkiksi sitä, että enonkoskelaisia vanhuksia joutuu Sosterin yksiköihin oman kunnan ulkopuolelle. Tämä huoli on ollut turha, eikä yhtään tämän kaltaista siirtoa ole tapahtunut.
Enonkoskella palvelutalopaikkoja on keskimääräistä enemmän. Valtuuston vahvistama vanhustyön strategia ohjaa jatkossa vanhuksia nykyistä enemmän kotona asumisen suuntaan valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.
Palvelutalo Koskenhelmen henkilöstömitoitukseen ei ole tullut muutosta.
– Meitä on tarpeeksi, Tiina Natunen sanoo nykyisestä hoitajien määrästä suhteessa asukkaiden määrään.
Lokakuussa Koskenhelmessä aloitti viisipaikkainen suljettu dementiayksikkö Kaisla, minkä johdosta talossa asuvien ja työskentelevien elämä rauhoittui entisestään.

Enonkoski päätyi siirtämään sosiaalipalvelunsa Sosterille pääasiassa sen vuoksi, että kunta ei enää onnistunut palkkaamaan ammattitaitoista henkilökuntaa johtaviin sosiaalialan virkoihin. Sosiaalipalveluissa kaikki palvelut perustuvat viranomaispäätöksiin ja toiminta halvaantuu ilman päättäviä viranomaisia.
– Lähtökohtana oli kuntalaisten palvelujen turvaaminen ja se tavoite on täyttynyt kunnanjohtaja Kari Kuuramaa sanoo.
Palvelun hinta ei vielä ole tarkalleen tiedossa, mutta seurannan mukaan Sosteri näyttäisi pysyvän Enonkosken kunnan asettamassa raamissa vuodelle 2016.  Sen mukaan puolen vuoden sosiaalipalvelut maksavat kunnalle 1,446 miljoonaa euroa.
Ensi vuodelle Enonkoski budjetoi Sosterin palveluihin 6,077 miljoonaa. Summaan on sisällytetty sekä sosiaali- että terveyspalvelut kokonaisuudessaan.

Lue aiheesta tarkemmin 24.11. Puruvesi-lehdestä

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...